Oastea Domnului

Virtutea smereniei și păcatul trufiei – Pr. Iosif Trifa

„Smerenia este temelia vieții noastre celei creștinești – zice Sf. Ioan Gură de Aur. Măcar de ai zidi tu cât de mult, măcar de ai strânge mii de rugăciuni, de ajunări și de fapte bune, de nu le vei pune pe temelia aceasta, întru deșert și lesne va cădea zidirea lor, pe nisip fiind așezată… Nimic nu este în faptele noastre

O, lumina tuturor pașilor mei, nu mă lăsa! – Traian Dorz

Preaiubitule Slăvit, Tu n-ai scris nici o carte, dar toate cărțile lumii scriu despre Tine.  Și ale celor care Te cred și ale celor care nu Te cred. Tu n-ai zidit nici o biserică, dar în toate bisericile lumii este slăvit Numele Tău. Și în cele ce Te mărturisesc limpede, și în cele ce Te înfățișează umbrit.

Grea slujbă! – Pr. Iosif Trifa

Un credincios, care trăia cu adevărat Evanghelia, spunea odată între niște oameni:

– Am un lucru foarte greu. Când vine seara, stau să cad mort de oboseală… abia apuc să mă dau odihnei.

Ia aminte la rugăciunea mea! – Traian Dorz

O, cât de multe rugăciuni se fac fără luare-aminte, fără băgare de seamă și fără atenția cuvenită față de Dumnezeu! Rugăciunile de formă și rugăciunile de mântuială cum să fie luate-aminte de Dumnezeu? Rugăciunile din obișnuință, care sunt rostite fără nici o luare-aminte la cuprinsul lor ori la felul cum

De ce altul poate? – Traian Dorz

Pe cea mai înalta față a locuinței mele iubite, pe cea mai dreaptă parte a peretelui la care privesc mereu, pe fiecare parte a lucrurilor frumoase pe care umblu ziua, eu vreau să-mi fie scris cuvântul înștiințării Tale. Pe care nu trebuie să-l pot uita nici o clipă, cât încă trebuie să mai stau aici: și să mai umblu astfel!

Statornicie și abatere – Traian Dorz

Ţine-te de mijlocul sănătos al urmelor sfinte, pe drumul sfânt, cu o trăire sfântă. Nu te mai abate niciodată în nici o parte, după nici o altă învățătura, după nici un alt chemător, spre nici o altă cale. Rămâi cu Dumnezeu în starea în care ai fost chemat. Şi vei primi de la Dumnezeu cununa care ţi s-a făgăduit

Nevinovăția și timiditatea – Traian Dorz

Numai nevinovăția are timiditate în ea. De obicei, cel ce este vinovat este și obraznic. Și cel ce duce o viață necredincioasă este și nerușinat. Dar nevinovăția și timiditatea sunt însușiri îngerești. De aceea, ne bucurăm când întâlnim astfel de suflete înzestrate cu aceste însușiri, mai ales în zilele de astăzi, când a

Salvatorul și salvarea – Traian Dorz

Dacă atunci când păcatul a ajuns general, nu se găsește nimeni care să-și simtă răspunderea pentru starea și pentru viitorul tuturora atunci nu mai poate fi nici o salvare.  Lucrurile de care trebuie să-i fie cuiva rușine, sunt cele care îl duc mai curând și mai sigur la nimicire și pe un om și pe un popor. Un

Jos, la picioarele Domnului – Traian Dorz

O, ce mare bucurie face Domnului o smerită ascultare și o sinceră întoarcere! Și cât de neuitată și de folositoare pentru mulți, rămâne pilda acestora, pentru toți cei ce le văd!

Astăzi vi s-a născut un Mântuitor! – Pr. Iosif Trifa

Dragă cititorule! Îngerul cel ce a adus în lume vestea cea sfântă a Naşterii Mântuitorului, îţi aduce şi ţie o veste scumpă şi dulce: în peştera Betleemului S-a născut un Mântuitor al tău. Iisus, Fiul lui Dumnzeu a venit în lume anume să te mântuiască pe tine.

Top