După focul încercării (II) – Traian Dorz

Siguranța fericită că te găsești în grija și ocrotirea permanent prezentă a Păstorului Celui Mare, Iisus Hristos, te face să nu-ți mai pese de nimeni și de nimic din tot ceea ce este mai presus de puterile tale. Chiar dacă aceasta privește direct viața ta. Sau moartea ta.

Hrana ta este asigurată câtă vreme Hristos este Pâinea ta și câtă vreme trăiești în pășunea Lui cea veșnic proaspătă. El, fiind Izvorul cel dulce și răcoritor, îți împrospătează mereu puterea de rodire, de răbdare, de rugăciune și de luptă, de har și de pace, prin mijloacele tainice ale Trupului și Sângelui Său Sfânt și prin darurile Duhului Său, și prin binefacerile soarelui și ale pământului Lui.

Biruința ta este asigurată prin darurile Crucii și învierii Domnului Iisus… Mântuirea ta este asigurată prin credința în El (I Petru 1, 9; Evrei 5, 8-9). Viitorul tău și iertarea ta sunt asigurate prin răscumpărarea Sângelui Său ispășitor. Poți fi sigur de acestea tu, suflet care vii cu adevărat la Iisus. Prin venirea Domnului Iisus (Filipeni 3, 20-21; Evrei 9, 28; Ioan 14, 3), viața ta de acum și din veșnicie, în toate trebuințele trupești și sufletești, îți este asigurată de Cuvântul Puterii Lui, de Prezența și Slava Lui, Care stăpânește totul și Își supune totul (Marcu 10, 29-30). De aceea, cu adevărat să nu te temi!

Nu te teme chiar dacă ar trebui să umbli mereu prin valea umbrei morții, adică permanent prin amenințări de moarte, fie din pricina vrăjmașilor lui Hristos, care devin și vrăjmași ai tăi în clipa când te unești cu El, fie din pricina slăbiciunilor trupului tău, peste care planează moartea neîncetat! Hristos cel Viu și Puternic este totdeauna lângă tine când tu ești lângă El! Tu vei umbla prin valea acestei umbre, dar nu te teme, căci nu vei rămâne în această vale.

Nu vei rămâne în ea, cum n-a rămas în ea nici Mântuitorul tău cel Bun, Căpetenia mântuirii tale (Evrei 12, 2), căci Păstorul tău cel Bun și Păzitorul tău cel Tare te va izbăvi, fii sigur de asta!

Nu te teme de nici un om rău, oricât de trufaș și de puternic ar fi răul acela! Nu te teme nici când vei sta în fața lui înfuriată, nici când vei cădea în bătăile mâinilor lui sau în cursele întinse de el, sau în lanțurile și sub zăvoarele lui, căci Viu este Hristos și adevărat este Cuvântul Său care a spus: “Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi” (Deuteronom 31, 8).

Nu te teme, căci Domnul este cu tine și cu toți cei care vor mai fi cu tine și vor mai fi așa ca tine! Până la sfârșitul veacurilor suferinței. Ca să-i scape (Isaia 43, 1-2; Daniel 3, 28; Fapte 5, 19). Și cu cine este Dumnezeu, acela scapă sigur și totdeauna. Nu te teme nici când nuiaua mustrării și a încercării se va abate peste viața ta și peste trupul tău. Boala ta nu va fi spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu (Ioan 11, 4). Suferința ta se va schimba într-o mare bucurie (Iacov 1, 2). Și chiar moartea ta, într-o slavă nemuritoare. Nu te teme, căci Mâna cea bună și puternică a Domnului și Păzitorului tău va fi totdeauna peste tine. Sau peste ai tăi. Ca și peste toată Lucrarea și Biserica Sa. Ca să fie adăpostul tău liniștit. Și să pregătească, chiar în vremea celei mai mari uscăciuni și foamete, dulcile bucurii duhovnicești pentru toți cei care au răbdat și au așteptat cu nădejde. O, Dumnezeul nostru, dă-ne această siguranță și biruință puternică! Amin.

 

Traian Dorz, Porțile veșniciei