Orientarea sănătoasă – opțiune sau condiție? – Pr. Viorel Chircă

În călătoria spre Cer nu putem merge oricum. Domnul are o singură Cale, care duce la Cer; diavolul are mai multe, care însă duc la pierzare, dar poate înşela prin anumite indicatoare să se creadă că ele duc la Cer. El știe să influențeze subtil pentru a crea confuzie în vederea unei orientări greşite, cu scopul de a dirija spre prăpastie, în aşa fel încât omul să nu-și dea seama că merge greşit, ba încă dându-i impresia sau chiar încredinţarea că se află pe drumul cel bun.

Calea Domnului este îngustă (Matei 7, 14), uneori cu răscruci și primejdii, ca o vâslire printre fiorduri. Diavolul pândeşte de peste tot. Cum poţi merge, răzbătând cu bine, până la capăt? Răspunsul la această întrebare cuprinde în sine două cerinţe: naşterea din nou şi călăuzirea Duhului Sfânt.

Prin naşterea de Sus, devenim făpturi noi, aşezate pe Calea Luminii şi întărite cu harul de a putea merge pe ea. Avem nevoie mereu să ne hrănim cu Sfântul Cuvânt pentru a creşte, să ne rugăm pentru a ne păstra curați şi să ne menţinem părtăşia cu Domnul şi cu frăţietatea, pentru a rămane vii și biruitori.

Păstrându-ne cugetul curat şi inima smerită, avem călăuzirea Duhului Sfânt în toată munca și lupta mântuirii.

Fără naşterea din nou nu putem deveni oameni duhovniceşti şi viitori cetăţeni ai Patriei Cereşti. Fără călăuzirea Duhului Sfânt nu putem răzbate în lupta de aici prin toate hăţişurile şi cursele vrăjmaşului satana şi nu putem lucra în lumină şi cu rod. Duhul Sfânt ne dă lumina, călăuzirea sănătoasă în toată lupta și munca sfântă a mântuirii pentru noi și pentru alţii.

Pentru noi, ostașii Domnului, e de neapărată trebuință citirea cărților părintelui Iosif și ale fratelui Traian, alături de Sfânta Scriptură, atât pentru a ne hrăni și a ne întări duhovnicește, cât mai ales pentru a dobândi orientarea sănătoasă în lupta și munca specifică ostășiei noastre.

Fără o orientare sănătoasă, poţi înţelege greşit Cuvântul Domnului, te poţi abate de la Calea Lui, îţi este imposibil să discerni între Duhul Domnului şi duhurile străine, prefăcute și viclene; poţi percepe greşit voia Domnului, ajungând chiar să zici binelui rău și răului bine.

Orientarea sănătoasă pe care o dă Duhul Sfânt prin călăuzirea Sa, nu poate fi o opţiune, pentru că lupta este permanentă. Nu avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt doar din când în când, ca să putem opta uneori pentru și alteori să neglijăm. Orientarea sănătoasă este o condiţie a mântuirii. Având orientare sănătoasă ştim pe ce Cale mergem și, mai ales, cum: aşa cum ne învaţă şi ne cere Evanghelia, aşa cum au trăit şi au mers spre Cer înaintaşii noştri sfinţi.

Fiind bine orientaţi prin Adevăr şi Lumină, putem îndruma bine pe cei din jurul nostru şi, mai ales, pe tinerii care sunt la începutul formării lor duhovniceşti. Ce nenorocire pentru o adunare sau pentru întreaga frăţietate a Lucrării Domnului, credinciosul sau credincioşii lipsiţi de orientarea cea sănătoasă! Ce înţelegeri confuze, ce îndrumări greşite şi ce activism searbăd, în lucrul lor! În viaţa lor, infecţie; în jurul lor, uscăciune.

Cât de necesară, orientarea sănătoasă! Absolut necesară! Ce lumină şi viziune la cei bine orientaţi! Ce viaţă plină de putere și de roade sfinte! Ce îndrumări limpezi, cu ecou în suflete, uşor de primit şi de urmat! Ce creştere sănătoasă în ei şi în alţii! Ce potrivire frumoasă cu mersul înaintaşilor! Ce aliniere și înaintare biruitoare cu cei de dinainte pentru cei din urmă!

Cum să străbaţi răscrucile dacă îţi lipseşte orientarea sănătoasă? În confuzie, alegi greşit, îndrumi greşit. Fără o orientare sănătoasă nu poţi distinge şi nu ştii discerne în lupta cu duhurile străine şi vrăjmaşe. Orice duh vrăjmaş te poate ademeni cu vicleşugul lui. Noi avem de luptat mereu cu cele patru duhuri vrăjmaşe: duhul formalist, cel sectar, cel politic şi cel lumesc. Cei fără o sănătoasă orientare pe Calea Domnului cad victime, unii duhului formalist, alţii celui sectar, alţii celui politic şi alţii celui lumesc. Drama cea mare e că niciunii nu-şi dau seama că sunt victime ale vrăjmaşului. Slujesc duhului vrăjmaş, crezând că slujesc Domnului. Ce înşelare, ce dureroasă amăgire!

Ce bine văd ochii orientării sănătoase pe cel înşelat de duhul formalist cum loveşte cu litera legii; pe cel amăgit de duhul sectar cum răsuceşte Cuvântul, dispreţuind pe cei duhovniceşti şi smeriţi; pe cel ademenit de duhul politic cum îşi pierde vremea cu lucruri străine de chemarea lui şi cum ajunge să-şi murdărească sufletul cu înşelăciunile coruptibile şi corupte ale politicii; precum şi pe cel căzut în capcana duhului lumesc care devine din ce în ce mai ușuratic şi necredincios!

O, Sfântă orientare sănătoasă, ce virtute preţioasă eşti! Totdeauna ai fost necesară, dar astăzi de mii de ori mai mult! În învălmășeala înfricoşătoare de azi, ce aur ceresc sunt fraţii sănătos orientaţi, călăuziţi de Duhul Domnului, buni îndrumători luminaţi şi luminoşi!

Doamne Duhule Sfinte, nu lăsa nici prezentul şi, mai ales, viitorul Lucrării Oastei Tale, fără fraţi bine şi sănătos orientați prin cunoaşterea Ta, a Adevărului Tău, a soliei încredinţate ei! Te rugăm din toată inima și fiinţa noastră să ridici tineri sănătoşi în credinţă, curați în trăire şi serioşi cu mântuirea lor şi a altora, ca Lucrarea Ta sfântă şi scumpă să propăşească spre slava Sfântului si Veşnicului Tău Nume. Amin.

Preot Viorel Chircă, Cuvânt pentru suflet, anul 2017, nr. 80, pag. 18