Ia aminte la rugăciunea mea! – Traian Dorz

O, cât de multe rugăciuni se fac fără luare-aminte, fără băgare de seamă și fără atenția cuvenită față de Dumnezeu! Rugăciunile de formă și rugăciunile de mântuială cum să fie luate-aminte de Dumnezeu? Rugăciunile din obișnuință, care sunt rostite fără nici o luare-aminte la cuprinsul lor ori la felul cum trebuiesc rostite și la respectul cu care trebuiesc înfățișate lui Dumnezeu, ce luare-aminte din partea Lui mai pot aștepta?

De aceea nici Dumnezeu nu ia aminte la ele!

Cum vrei tu ca Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea ta, când tu însuți nu iei aminte la ea?

Cum vrei tu ca Dumnezeu să aibă răbdare să-ți asculte rugăciune, când tu însuți n-ai răbdare s-o rostești cuviincios, respectuos, deslușit înaintea Lui?

Cum vrei tu ca Dumnezeu să aibă plăcere și bucurie să vină spre rugăciunea ta, când tu însuți nu te duci cu plăcere și cu bucurie, pe genunchi, înaintea Lui?

Dragul meu, oare iei tu aminte la rugăciunea ta?

Ai tu grijă, atunci când stai să te rogi, să împlinești tu mai întâi ceea ce îți cere Dumnezeu, pentru ca și El să poate împlini apoi ceea ce Îi ceri tu? (Matei 6, 5-15; Marcu 11, 25-26)

Ai tu grijă ca atunci când stai să te rogi să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu, cu o inimă care a iertat tuturor semenilor totul, ca și El să-ți poată ierta ție?

Ierți tu nu numai ceea ce ți-ar fi păcătuit ție oamenii, ci tot ce i-ai fi văzut și i-ai fi auzit păcătuind oriunde și oricând, oricât și oricum? Căci dacă nu iei aminte să ierți așa tu altora, să știi că nici Dumnezeu nu te va ierta pe tine așa! Iar dacă nu te va ierta, nici rugăciunea ta nu va mai putea fi ascultată (Matei 18,35; Isaia 1,15).

Ai tu oare grijă ca atunci când mergi înaintea lui Dumnezeu, mâinile tale să fie curate, fără mânie și fără îndoieli? (1 Timotei 2,8).

Ai tu oare grijă ca mâinile tale să fie spălate în nevinovăție, când vii la altarul Domnului? (Psalmul 26,6).

Ai tu oare grijă să te înfățișezi înaintea Domnului îmbrăcat în podoabe sfinte? (Psalmul 132,9)
Iei tu oare singur aminte la toată înfățișarea ta trupească și sufletească pe care o ai în vremea rugăciunii?

Iei oare bine seama la toate cerințele lui Dumnezeu, ca apoi și El să ia seama la cererile tale?

Ia bine aminte mai întâi tu, la tot ce îți cere El ție, și apoi fii sigur că și Dumnezeu Cel Bun și Sfânt va lua totdeauna aminte la ceea ce Îi ceri tu Lui!

Traian Dorz, Hristos – comoara psalmilor, vol. 6