Auzi-mă, Doamne, auzi-mă – Preot Iosif Trifa

Prin rugăciune a coborât  sfântul Ilie, proorocul foc și ploaie din cer… Focul l-a coborât peste jertfa sa când a făcut de rușine pe preoții lui Baal, iar ploaie a coborât-o când Domnul încuiase cerul trei ani de zile (I Regi 18, 16-46). Prin rugăciune a încuiat Ilie proorocul cerul și tot prin rugăciune l-a descuiat. Rugăciunea este o cheie minunată cu ajutorul căreia putem deschide cămara tuturor darurilor și bunătăților cerești. Ce dar mare este nouă rugăciunea! Și ce mult ar trebui să ne rugăm, mai ales în aceste vremi când cerul de sus ne pedepsește cu atâtea urgii și greutăți. Oarecând, Ilie proorocul a încuiat cerul cu rugăciunea. Noi l-am încuiat cu fărădelegile noastre și îl vom putea descuia cu rugăciunile noastre stropite de lacrimile căinței.

Preot Iosif Trifa, Ziarul „Lumina Satelor”, anul 1929, nr. 29, pag. 5