Text

Călătorilor ce merg spre Sion – Ioan Marini

Evanghelistul scrie:
Călătorilor ce merg spre Sion. Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi… Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa (Apocalipsa 2:10, 3:11).

Scumpi călători, Evanghelistul, prietenul vostru, care se bucură că v-a putut fi de folos la hotărârea ce ați luat de a merge spre Patria cerească, vă întâmpină azi din nou,

Taina încercării – Ioan Marini

De ce a fost dus Israel în pustie? Răspunsul este: ca să fie încercat, să se vadă ce este în inima lui, să cunoască pe Dumnezeu și să fie curățit. Fiindcă numai așa putea să se bucure de țara desfătărilor. Viața și fericirea poporului Său este El, Domnul, de aceea trebuie să-L cunoască și să-L prețuiască mai presus de toate. Iar la aceasta nu putea să ajungă decât într-un loc deosebit, despărțit de lume și lipsit de izvoarele ei de ajutoare și sprijin, unde El putea să lucreze nemijlocit asupra și în mijlocul poporului Său.

Aramă sunătoare sau izvor de apă vie? – Ioan Marini

1 Corinteni 13; Ioan 7, 38

Domnul Iisus a spus despre cei ce cred în El că râuri de apă vie vor curge din inima lor. Spunea acest lucru despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în El.

Fără îndoială că aceste „râuri” fac mult bine celor din jur. Un râu, pe unde trece, face să răsară viață și verdeață pe malurile lui. Avraam a fost un astfel de „râu”.

Păcatul și iertarea – Traian Dorz

Nici unul dintre noi nu-i scutit de posibilitatea de a păcătui, de aceea nu-i scutit nici de datoria de a ierta. Nu s-a putut ascunde de păcat, n-ar trebui să se ascundă nici de Hristos. A ascultat de şarpe, n-are dezvinovăţire să asculte şi de Dumnezeu. A primit nesilit ispita de bună voie ar trebui să primească şi harul Crucii mântuitoare.

În lupta cu păcatul şi spre dobândirea mântuirii, Dumnezeu a dat fiecărui om viu descoperirea adevărului care este Învăţătura şi Lumina Sa. Apoi i-a dat voinţa liberă. Apoi sfătuitorul conştiinţei sale. Apoi Sângele lui Hristos şi puterea Duhului Sfânt.

La picioarele Domnului – Traian Dorz

Acolo, la picioarele Domnului meu Iisus, șezând jos și smerit, am primit eu prin rugăciune cele mai mari bucurii, mângâieri și încurajări. Acolo am primit lumină și mustrare pentru neascultările mele. Acolo, am primit încovoiat, loviturile încercărilor prin care s-a făcut lumină și bucurie în gândurile și în inima mea, în viața mea și în veșnicia mea.

La picioarele Domnului meu Iisus m-am smerit plângând când mi-am recunoscut vina mea.  Acolo m-am prăbușit recunoscător în clipa izbăvirii mele. De acolo am plecat spre cei dragi și acolo am căutat să vin cu ei.

Prezent și viitor (II) – Traian Dorz

Zdrobit prin suferință înseamnă cea mai cutremurătoare jertfă și cea mai mare iubire. Nu poate să mai existe o alta asemenea ei. Și numai aceasta a fost de un așa de mare preț cum cerea Dreptatea, pentru ca să poată într-adevăr corespunde cu prisosință cerințelor Sfințeniei și Judecății dumnezeiești, spre a putea face o desăvârșită și totală răscumpărare pentru noi toți, cei care eram total pierduți.

Biblia este Cartea lui Dumnezeu – Ioan Marini

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (II Timotei 3,16).

Sf. Scriptură este Cartea cărţilor. Deşi e scrisă în răstimp de mii de ani, de scriitori foarte feluriţi ca vârstă, ocupaţie şi cultură sau ştiinţă, totuşi, o strânsă legătură este între cele 66 de cărţi din care se compune Biblia. Această minune e uşor de înţeles, când înţelegi că inspiratorul, şi autorul acestor cărţi este Duhul Sfânt, precum se mărturiseşte la ep. II Petru 1, 21. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.

Să ne lăsăm biruiți de Domnul – Pr. Iosif Trifa

Chipul de alături arată o întâmplare din Vechiul Testament. Iacov plecase de la Laban înapoi în țara Canaanului să ceară iertare și împăcare de la fratele său Esau. Pe drum i s-a arătat un înger în chip de om și s-a luptat cu el toată noaptea și l-a biruit îngerul pe Iacov lovindu-l la încheietura coapselor așa că Iacov a căzut jos și a rămas șchiop. În revărsatul zorilor, Iacov a cerut binecuvântare de la cel ce luptase cu el. Atunci îngerul l-a binecuvântat zicând: „Numele tău nu va mai fi Iacov ci te vei chema Israel căci ai luptat cu Dumnezeu…” (Facere 32, 24-32).

Greșelile altora – Ioan Marini

“Dacă fratele tău a păcătuit” (Matei 18, 15-35)

Trebuie să învățăm a ne purta cu sfințenie față de greșelile săvârșite de frații și surorile noastre. Trebuie deci să le aducem lui Dumnezeu, în locul preasfânt și nicidecum poporului, în tabără, unde cea mai mică abatere ar fi mărită de o sută de ori și unde mulți ar fi întinați de pe urma ei. (Evrei 12, 14-15) În Israel, un preot care ar fi adus în tabără păcatul fratelui său, ar fi fost ucis cu pietre. S-ar fi zis despre el: “A săvârșit o crimă, trebuie să moară!”.

Creștinii de azi – Ioan Marini

Treziți-vă, cum se cuvine și nu păcătuiți! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. (I Corinteni 15, 34)

Trăim vremuri grele. Păcatul se răsfață pe tot locul. Păgânătatea creștinilor moderni a întrecut-o parcă și pe a păgânilor adevărați.

Și e grozav când te gândești că toată această lume înfrățită cu păcatul și diavolul, își zice creștină.

Top