Ce este Biblia – Pr. Iosif Trifa

Gustaţi şi vedeţi că Biblia e Cartea lui Dumnezeu, Cartea Vieţii!

Vom începe cu întrebarea: Ce este Biblia sau Sfânta Scriptură?

Răspunsul e scurt şi precis: Biblia este Cartea lui Dumnezeu. Biblia este o Carte a Dumnezeirii, o Carte prin care Dumnezeu ne-a descoperit planurile Sale cu privire la mântuirea neamului omenesc şi cu privire la mântuirea sufletelor noastre. Un “nor întreg de mărturii” (Evrei 12, 1) întăreşte acest adevăr. S-ar putea scrie o carte întreagă cu înşirarea acestor dovezi. Acum vom spune pe scurt numai câteva.

Divinitatea Bibliei o adeveresc chiar şi vechimea şi istoria ei. Biblia este o Carte foarte veche, şi totuşi cea mai nouă; de-a pururi nouă. Toate cărţile din lume s-au învechit, se învechesc şi sunt date la o parte, dar Biblia a rămas şi va rămâne până la sfârşitul veacurilor, pentru că ea este Cartea lui Dumnezeu.

Nici o altă carte din lume n-a fost atât de prigonită şi persecutată ca Biblia, dar ea a biruit toate prigoanele, fiind Cartea lui Dumnezeu.

Nici o carte din lume n-a avut şi nu are uriaşa răspândire ce o are Biblia, pentru că ea este Cartea lui Dumnezeu. Singură Societatea Biblică Britanică din Londra a desfăcut peste un miliard de Biblii, în o mie de limbi. Biblia s-a răspândit şi se răspândeşte în toată lumea şi la toate popoarele, focul cel ceresc din ea fiind dus de vântul Duhului Sfânt.

Dar în afară de aceste mărturii externe, văzute, dovada cea mai grăitoare despre dumnezeirea Bibliei este cea lăuntrică, cea internă. Nici o carte din lume nu are puterea sufletească pe care o are Biblia. Dovada cea mai puternică despre ce este Biblia şi despre dumnezeirea Bibliei o au cei care au gustat şi gustă din izvoarele cele vii ale apelor ei. Milioane şi milioane de suflete au gustat din aceste izvoare şi spun că şi-au aflat în Biblie mana cea cerească şi apa cea vie după care flămânzeşte şi însetoşează sufletul nostru.

O carte despre soare

Despre un învăţat se spune că s-a apucat odată să scrie o carte despre soare. Spre acest scop, a strâns o grămadă de cărţi mari şi groase şi le studia nopţile la lumina unei lămpi.

– Ce faci, dragă, îi zise un prieten aflându-l în acest studiu, te-ai apucat să studiezi soarele noaptea, la lumina unei lămpi? Lucrul acesta se poate face, dragul meu, numai ziua, privind soarele şi binefacerile lui.

Cam aşa stăm şi cu întrebarea despre ce este Biblia. Cărţi întregi de-am scrie noi despre Biblie şi cărţi întregi de ar citi cineva despre ce este Biblia, nu va putea afla acest lucru, până nu va gusta din binefacerile ei.

Vreţi să aflaţi ce este Biblia? Gustaţi din izvoarele darurilor ei! Gustaţi şi vedeţi că ea este Cartea lui Dumnezeu.

Preot Iosif Trifa, Biblia Cartea Vieţii