Tâlcuirea Evangheliilor

Vindecarea orbului din Ierihon – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, fost-a, când S-a apropiat Iisus de Ierihon, un om care şedea lângă cale, cerşind; şi, auzind norodul trecând, a întrebat ce este aceasta. Şi au zis lui că Iisus Nazarineanul trece. Şi a strigat, zicând: „Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă!” Iar cei care mergeau înainte îl certau pe el să tacă, iar el cu mult mai vârtos striga: „Fiul lui David, miluieşte-mă!” Şi, stând Iisus, a poruncit să-l aducă pe el la Sine şi, apropiindu-se el de Dânsul, l-a întrebat, zicând: „Ce voieşti să-ţi fac?” Iar el a zis: „Doamne, să văd” Şi Iisus i-a zis lui: „Vezi! Credinţa ta te-a mântuit”. Şi îndată a văzut şi a mers după EI, slăvind pe Dumnezeu. (Luca 18, 35-43)

Duminica celor zece leproși – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat pe El zece bărbaţi leproşi care au stătut departe. Şi aceia au ridicat glas, zicând: „Iisuse Învăţătorule, miluieşte-ne pe noi!” Şi, văzându-i, le-a zis lor: „Mergeţi şi vă arătaţi preoţilor!” Şi când mergeau ei s-au curăţit. Iar unul dintre dânşii, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la picioarele Lui, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Iar Iisus, răspunzând, a zis: „Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sunt?

Duhul Domnului în Praznicul Botezului – Pr. Iosif Trifa

În şcoala cu învăţăturile despre Duhul Sfânt, spuneam că în Biblie sunt trei simboluri principale ale lucrării Duhului Sfânt: vântul, focul şi apa. Cu „şcoala” noastră am ajuns la focul cel ceresc, după care vom trece la simbolul „apei”.

Cuvânt la Duminica dinaintea Botezului Domnului – Sf. Ioan Gură de Aur

„Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca.” (Luca 3, 5)

Cea mai bună pregătire pentru o sărbătoare bisericească este împăcarea cu vrăjmaşii. Nu este, oare, un lucru fără judecată, ca atunci când soseşte o sărbătoare, să fie aşa o mare preocupare de a se scoate din ladă haina cea mai frumoasă şi a o pregăti cu cea mai mare grijă, a pune încălţăminte frumoasă, a aşeza pe masă mâncăruri scumpe, a aduce din toate părţile tot felul de prisosinţă, a se împopoţona şi împodobi în tot chipul, dar a nesocoti cu totul sufletul, sufletul cel părăsit, cel pătat, cel sălbăticit, cel flămând şi necurat?

Plin de Duhul Sfânt – Traian Dorz

Până acum am vorbit despre multe nume minunate de sfinţi împreună-lucrători cu Dumnezeu, din trecutul Evangheliei şi al Bisericii Domnului. Astăzi, pentru a ne îmbogăţi şi mai mult sufletele şi pentru a ne îmbărbăta străduinţele noastre, vom privi strălucitul chip al celui dintâi martir al lui Hristos de după El. Al unuia dintre cei mai minunaţi şi curajoşi tineri ai Bisericii şi ai soliei lui Hristos: Ştefan (Fapte 6, 5).

Evanghelia Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos – Pr. Iosif Trifa

Şi a fost, în zilele acelea, ieşită poruncă de la Cezarul August să se scrie toată lumea. Şi mergeau toţi să se scrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, la Iudeea, în cetatea lui David, care se cheamă Vifleem (pentru că era el din casa şi din seminţia lui David), să se scrie cu Maria, cea logodită cu el, fiind grea. Şi a fost când erau ei acolo, s-au umplut zilele ca să nască ea. Şi a născut pe Fiul său, Cel întâi născut, şi L-a înfăşat pe Dânsul şi L-a culcat în iesle, pentru că nu aveau ei loc la gazdă. Şi păstorii erau într-acelaşi ţinut, petrecând şi păzind streji de noapte împrejurul turmei lor. Şi, iată, îngerul Domnului a stătut înaintea lor şi mărirea Domnului a strălucit împrejurul lor; şi s-au înfricoşat cu frică mare.

Pruncul Iisus – Pr. Iosif Trifa

Mai anii trecuţi, un ziar din Bucureşti a pus un premiu, o întrecere de 1000 de lei, pentru cine va scrie cel mai frumos articol de Crăciun. Scriitorul premiat spune, între altele, şi următoarele: „Aşa cum se prăznuieşte astăzi Crăciunul, eu socot că este mai mult un praznic păgân decât unul creştin.

Evanghelia duminicii dinaintea Naşterii Domnului – Pr. Iosif Trifa

Cartea Neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac, iar Isaac a născut pe Iacov, iar Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii Iui… (citiţi celelalte nume de neamuri la Matei capitolul 1).

Deci toate neamurile de la Avraam până la David, neamuri patrusprezece; şi de la David până la mutarea în Babilon, neamuri patrusprezece, şi de la mutarea în Babilon până la Hristos, neamuri patrusprezece. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Că logodită fiind mama Lui, Maria, cu Iosif, mai înainte de a se aduna ei, s-a aflat având în pântece din Duhul Sfânt.

Evanghelia duminicii a 28-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

Zis-a Domnul pilda aceasta: „Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi. Şi a trimis pe sluga sa în ceasul cinei să zică celor chemaţi: «Veniţi, că, iată, gata sunt toate!» Şi au început toţi dimpreună a se lepăda. Cel dintâi a zis: «Țarină am cumpărat, şi am nevoie să ies şi să o văd. Rogu-te să mă ierţi!». Şi altul a zis: «Cinci perechi de boi am cumpărat şi merg să-i încerc; rogu-te să mă ierţi!»

Evanghelia duminicii a 27-a după Rusalii – Pr. Iosif Trifa

În vremea aceea, învăţa Iisus într-una din sinagogi, sâmbăta. Şi, iată, era o femeie care, de optsprezece ani, avea duhul neputinţei şi era gârbovă şi nu putea să se ridice nicidecum. Iar Iisus, văzând-o pe dânsa, a chemat-o şi a zis ei: „Femeie, te-ai slobozit de boala ta!” Şi şi-a pus pe dânsa mâinile şi îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. lar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că o vindecase Iisus sâmbăta, răspunzând, zicea norodului: „Şase zile sunt întru care se cade a lucra; deci întru acestea venind vă vindecaţi, iar nu în ziua sâmbetei”.

Top