Iată, Fecioara va naște Fiu – Pr. Iosif Trifa

Biblia Vechiului Testament este plină cu proorocii despre Naşterea Mântuitorului. Ce minunate şi mult spunătoare sunt aceste proorocii! Iată pe cea de la Isaia 7, 14: „Și va naște Fecioara Fiu şi se va chema numele lui Emanuil, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”.

Ce proorocie scumpă, ce veste minunată este aceasta şi pentru noi, cei din Oastea Domnului!

În fruntea luptei noastre stă Emanuil, un nume scump, care înseamnă: Cu noi este Dumnezeu. În fruntea oştirilor noastre stă Emanuil… stă un Dumnezeu care petrece neîncetat cu noi, luptă alături de noi şi ne duce la biruinţă.

Urmăriţi cu atenţiune învățăturile din „Războiul cel sfânt” și veţi afla ce înseamnă acest nume preadulce — Emanuil — pentru războiul nostru şi mântuirea noastră. Pentru eliberarea cetății „Sufletul”, n-au putut face nimic conducătorii lui Şaddai-Dumnezeu (n-au putut face nimic pentru mântuirea omenirii trimișii cerului din Vechiul Testament, prorocii etc.). N-a putut ajuta [cu] nimic nici răscoala locuitorilor din cetatea „Sufletul” (trezirea simţurilor bune ale omului şi încercarea de a se mântui prin „puterile” şi sforțările lui). Nu s-a putut face nimic pentru mântuirea cetăţii „Sufletul” până ce în fruntea „războiului” nu s-a pus Emanuil.

Fără de El, nici noi nu putem face nimic. Războiul nostru este războiul Lui… lupta noastră este lupta Lui… biruinţa noastră este biruinţa Lui. „Parola” luptei şi biruinţei noastre este acest preadulce cuvânt: Emanuil — Cu noi este Dumnezeu. Slăvit să fii, Doamne, amin şi de-a pururi să fii slăvit, că ne-ai trimis pe Emanuil.

Iubiţilor fraţi ostaşi! Să nu uităm că Cel ce Se naşte în peştera Vifleemului se cheamă şi Emanuil — Cu noi este Dumnezeu.

În fruntea Oastei noastre stă Emanuil — Cu noi este Dumnezeu. Iar dacă El este cu noi, cine va fi contra noastră? Iar dacă El este cu noi — noi trebuie să învingem.

Preot Iosif Trifa, «Oastea Domnului» anul 1931, nr. 52, pag. 1