Articole

Să ne aducem aminte de sfinții noștri înaintași: Vasile Lavu

Fratele Vasile Lavu s-a născut în comuna Cărpiniș din județul Sibiu, la 12 aprilie 1924.

De copil a plecat ca muncitor la minele din Petrila, județul Hunedoara, unde a învățat meseria de lăcătuș, lucrând cu hărnicie și multă pricepere în așa fel, încât a câștigat de la început prețuirea și dragostea superiorilor săi. S-a căsătorit în august 1950 cu sora Florica.

Legământul prin Jertfă – Traian Dorz

Orice credincios este în legământ cu Dumnezeu. Botezul este prima parte a legământului cu Dumnezeu prin Iisus Hristos (1 Petru 3, 21), pe temeiul Jertfei Lui.

Fiecare din Tainele Bisericii, crezute și mărturisite în dreapta credință a Evangheliei lui Hristos sunt câte o parte a unicului legământ sfânt cu Dumnezeu, pe temeiul aceleiași Jertfe dumnezeiești, poruncite în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca sufletul credincios, prin ele, să poată duce o viață plăcută voii sfinte a lui Dumnezeu.

Comemorarea căpeteniilor Oastei Domnului – 2016

Adunarea de comemorare a fratelui Traian Dorz va avea loc la Mizieș (BH), pe data de 11 iunie, între orele 15 și 19.

Veniți, dragi frați și surori de pretutindeni, să nu dăm uitării acest mormânt sfânt unde așteaptă învierea părintele nostru iubit care a suferit atât de mult, care ne-a aprins în suflete dorul de cer, de Iisus și ne-a modelat viețile prin nemuritoarele sale scrieri.

Cum înțelegi tu Crucea lui Hristos? – Pr. Iosif Trifa

Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este amintirea zilei când Împărăteasa Elena a aflat Sfânta Cruce pe care fusese răstignit Mântuitorul și a dus-o la Ierusalim unde patriarhul Macarie a înălțat-o în mijlocul bisericii ca să o poate vedea mulțimea poporului ce venise să i se închine.

Ca și pe celelalte praznice, biserica a rânduit și pe acesta să culegem învățături sufletești din el. Creștinilor!

O PORUNCĂ NOUĂ: SĂ VĂ IUBIŢI – Traian Dorz

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. (Ioan 13, 34)

Porunca „iubiţi-vă unii pe alţii“ este mereu nouă. Oricât de mult s-a spus atunci de când a ieşit prima dată din inima şi de pe buzele Domnului, porunca de a ne iubi unii pe alţii este nevoie să ni se tot spună mereu… şi ea este mereu nouă şi mereu necesară. Pentru că de fiecare dată este nevoie de ea ca de o noutate şi ca de soarele ce răsare zilnic peste noi. Noutatea este ceva care ai nevoie să primeşti zilnic.

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Eftimiu Florea

Fratele Eftimiu Florea s-a născut în satul Valea Ampoiului de lângă Zlatna, în județul Alba. A făcut o școală militară și s-a angajat în armată ca subofițer de administrație. S-a căsătorit cu soția sa Ghizela din Târgu Mureș, având împreună șase copii.

În vremea unei boli grele pe care a primit-o în timpul și din cauza serviciului, în anul 1935, la un sanatoriu-spital a întâlnit un frate care, mărturisindu-i Cuvântul Domnului Iisus și dându-i una din cărțile Oastei Domnului, l-a ajutat să se predea Domnului, intrând în frățietatea Oastei.

Locurile si clipele – Traian Dorz

Şi tu ai pe lumea asta locuri care îţi amintesc despre cuvintele pe care ţi le-a spus Dumnezeu ţie, sau le-ai spus tu Lui.

De făgăduinţele pe care ţi le-a făcut Dumnezeu ţie, sau I le-ai făcut tu Lui, nu uita aceste locuri şi nu uita aceste clipe treci cât mai des pe acolo, ca să-ţi aduci aminte cât mai des de ceea ce nu trebuie să uiţi câte zile vei trăi.

Ceea ce trebuie să-ţi aminteşti neîncetat până la moarte şi până în veşnicie.

Dulcea vindecare a inimii mele – Traian Dorz

Inima mea este fericită Preaiubitul meu, inima mea este fericită că iarăşi sunt cu Tine.

Dar pentru că sufletul meu a fost chinuit prea mult, – noile lacrimi ale bucuriei, n-au putut şterge de tot şi nici acoperi, ecoul şi urmele celorlalte.

În bucuria mea mai aud încă, şiroind ca un ecou amar, trecutul plâns îndelungat.

Şi privind spre un viitor atât de minunat încât pare cu neputinţă, îmi vine să mă îndoiesc până şi de prezentul acesta fericit care mi se pare un vis.

Bunătatea Tatălui Ceresc – Traian Dorz

Un tată adevărat rămâne tată pentru fiii şi fiicele sale în orice vreme. Tatăl nostru Dumnezeu nu poate fi decât bun, iubitor, înţelegător, milostiv şi răbdător faţă de noi toţi fiii şi fiicele Lui, – oricare ar fi starea dintre noi, fiii Lui.

Fiii unui tată nu întotdeauna se iubesc şi se înţeleg între ei. Dar tatăl îi iubeşte şi îi înţelege pe toţi. Unii fii se pot lepăda şi se pot despărţi de tatăl lor, dar tatăl adevărat şi inima lui – nu se poate despărţi de tot de ei niciodată.

Prin Cruce la Înviere – Pr. Iosif Trifa

De ziua Învierii, se spun multe predici frumoase. Dar se uită prea mult o predică scurtă: numai prin Cruce vom ajunge la Învierea și viața cea veșnică. Iar crucea aceasta are două părți. Sau mai bine zis, prin două Cruci trebuie să trecem la Înviere.

Crucea cea dintâi, este Crucea și Jertfa Mântuitorului. Este Darul și Harul cel Scump al răscumpărării noastre, prin Sângele Lui.

Crucea Lui este o carte pe care stă scris tot ce a făcut El pentru noi și mântuirea noastră.

Top