Poezii

Se mai rotește încă – Traian Dorz

Se mai rotește, încă, un corb deasupra mea
și știu ce ură-mi poartă, și știu ce rău îmi vrea.
Dar și mai lângă mine e Dumnezeul meu
și El mi-e dulce reazem și adăpost mereu.

Se mai repede, încă, un câine învrăjbit
dar pacea mea-i senină și duhul liniștit.
Căci, și mai lângă mine, e-un Dulce-Apărător
și-n fața Lui vrăjmașii se risipesc și mor.

Spune-ți inimii – Traian Dorz

Spune-ți inimii să tacă în durere și-n mânie,
că-n mânie și durere, omul spune ce nu știe
și lucrează ce nu-i bine și ia hotărâri nebune.
A putea tăcea-n mânie este-o mare-înțelepciune.

Spune-ți inimii să rabde la necaz și la-încercare.
Nu regretă niciodată cel ce a avut răbdare

Sfinte Tată Bun – Traian Dorz

Sfinte Tată Bun și Blând
Ție ne rugăm-nălțând
printre lacrime fierbinți
ale inimii dorinți,
prin smerite rugăciuni
ale vieții slăbiciuni
și-n potir de legământ
dorul îndreptării, sfânt.

Singurătăți și depărtări – Traian Dorz

Singurătăți și depărtări mă-închid ca-ntr-o cetate
și-adesea, printre negre zări, nici gândul nu-mi străbate.
Dar când spre tine, Doamne, vin, ușor mi-e totul și senin.

Dezamăgiri și-ndurerări mă ard și mă sfâșie
și-n toate cele patru zări văd numai vijelie.
Dar când spre Tine, Doamne, vin, mi-e pașnic totul și senin.

Suim plângând adesea – Traian Dorz

Suim plângând, adesea, în drum spre Ghetsimani,
și tot ținutul, parcă, e-un plâns de mare jale.
Dar nu știm că la slavă se-ajunge prin dușmani
și nici că la-nviere ieșim pe-a Crucii cale.

Azi curge-n taină plânsul acelor ce sunt muți
și geamătul acelor ce nu pot să vorbească.

Suind din greu – Traian Dorz

Suind din greu un vechi urcuș,
port jertfe noi spre-un vechi altar;
cu noi răniri de vechi cătuși
nalț încă-un stâlp pe-un sfânt hotar.

Eben-Ezer! – ajuns aici,
privesc tot lungul drum trecut:

Sunt tot mai lungi – Traian Dorz

Sunt tot mai lungi și tot mai noi coloanele de-ostași eroi
cu suflet alb și mers frumos, luptând sub steagul lui Hristos.

Fiți binecuvântați, voi, dragi surori și frați,
și tineri minunați lui Dumnezeu predați!
Cântați voios, luptați frumos sub steagul lui Hristos!

Cred că de-aceea m-am născut – Traian Dorz

Cred că de-aceea m-am născut și am venit pe lume
să spun doua cuvinte doar: Iubirea și-al Tău Nume!
Toți spinii care m-au ascuns se vor usca odată
și umbra ce m-a odihnit va trece-ndepărtată
și căile pe care-am mers odată vor fi-uitate
și semnele ce le-am lăsat vor fi pierdute toate.

Vine Fiul Sfântului – Traian Dorz

Vine Fiul Sfântului, Soarele pământului,
vine-n ieslea mieilor, Regele Iudeilor
cu Maica Iubirilor, taina mântuirilor.

Ce-I aducem Lui?
Raza soarelui,
floarea câmpului,
florile dalbe.

Suntem mult mai mulți – Traian Dorz

Suntem mult mai mulți în lume cei ce credem și iubim.
Nu e nimeni să ne știe câți suntem și-o să mai fim.
Nu te teme, frate care te crezi singur și învins,
Frații care te-nconjoară sunt un număr necuprins.

Top