Resurse

Pe pieptul lui Iisus – Pr. Iosif Trifa

Istoria Cinci celei de Taină este plină de duioşie religioasă şi de adânci învăţături sufleteşti. Mişcător este îndeosebi un amănunt pe care Evanghelistul Ioan îl istoriseşte astfel:

„Iisus, zicând aceasta, S-a tulburat cu duhul şi a zis: Adevărat, adevărat zic vouă că unul dintre voi Mă va vinde. Deci ucenicii se uitau unii la alţii, nedumerindu-se despre cine vorbeşte. Iar la masă era rezemat Ia pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care-l iubea lisus (Ioan).

Poruncă nouă – Pr. Iosif Trifa

Când se apropia ceasul cel mare al răscumpărării noastre prin Jertfa Crucii, Domnul Iisus i-a strâns pe învăţăceii Săi la Cina cea de Taină. În foişorul Cinei celei de taină a rostit Mântuitorul testamentul tuturor creştinilor din toate vremile: „Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unii pe alţii. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unii pe alţii. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alții“ (Ioan 13, 34-35).

Maria mustrată de farisei şi cărturari – Pr. Iosif Trifa

„Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a şezut la masă. Şi iată, era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la masă în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir. Şi stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. Şi văzând fariseul care-L chemase, a zis în sine: «Acesta, de ar fi proroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă». Şi răspunzând, Iisus a zis către el: «Simone, am să-ţi spun ceva».

Copii şi părinţi (II) – Traian Dorz

Numai existenţa ta este a ta în tot ceea ce te înconjoară! Cu ce umpli tu acest vas scump şi unic acum, în secunda când poţi alege pentru vecii vecilor viitorul tău? Ce-ţi aduni tu în scurta secundă a trecerii tale pe lângă aceste două izvoare: al Vieţii şi al morţii?

Din aceste două grămezi: de aur, a Sfinţeniei şi de noroi, a stricăciunii, ce-ţi alegi?

Adunare anuală a Oastei Domnului, Comănești, 20 aprilie 2019

Mișcarea evanghelică Oastea Domnului din cadrul Bisericii Ortodoxe Române vă invită la Adunarea Anuală a Oastei Domnului – Comănești, ce va avea loc la ”Centrul de Agrement Trotuș – Ionuț Iftimoaie”, în data de 20 aprilie 2019, începând cu ora 15:30.

Tema adunării de anul acesta este:
Luptă – crede – suferă cu nădejde… pași spre Înviere” (2 Corinteni 7, 10).

Pentru că anul acesta se împlinesc 30 de ani de la trecerea la Domnul a fratelui Traian Dorz, adunarea va fi dedicată și înaintașului nostru sfânt. În timpul adunării va fi proiectat un film documentar despre viața lui.

Adunarea va fi transmisă în direct, aici pe OasteaDomnului.info

Copii şi părinţi (I) – Traian Dorz

O, cât de adesea vedem copiii multor credincioşi că îndată ce se ridică puţin în creştere, nu vor să mai ţină seama nici de respect, nici de ruşine, ci însoţindu-se cu neascultarea şi cu păcatul prieteniilor rele, se înstrăinează de credinţa şi de pilda părinţilor lor.                   

Când ți-am venit – Traian Dorz

Când ți-am venit în casă, n-am așteptat, Maria,
să-mi speli și tu cu lacrimi picioru-nsângerat,
nici ți-am adus aminte de toată datoria,
– dar să Mi-l speli cu apă, Maria-am așteptat.

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Iași, 21 Aprilie 2019

Adunarea Oastei Domnului din Iași și Biserica Curelari, cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, vă invită duminică, 21 Aprilie 2019, începând cu ora 15, la adunarea anuală zonală, ocazionată de sărbătoarea Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim.

Tema adunării este: Săptămâna Patimilor – Răstignire și Înviere.

Anul acesta adunarea va avea loc într-o nouă locație: sala Iustin Moisescu din curtea Mitropoliei Iași (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 16).

Idolii creştinilor de azi – Pr. Iosif Trifa

Chipul de mai sus, cred că-l cunoaşteţi cu toţii: este Moise când, coborându-se de pe muntele Sinai, a spart tablele legii, de mânie că poporul îşi făcuse idol-viţel de aur şi juca în jurul lui. ,,Iar a treia zi dimineaţa au fost tunete, fulgere şi un nor gros pe muntele Sinai, trâmbiţa răsuna cu putere şi tot poporul era cuprins de spaimă… Moise vorbea şi Dumnezeu îi răspundea din nor cu glas tare… Tot poporul auzea tunetele şi sunetul trâmbiţei; vedea flăcările şi era cuprins de spaimă şi stătea în depărtare”… (Citiţi pe larg în Cartea Ieşirii, capitolele 19 şi 20).

Dă-i rugăciunii mele, Doamne – Traian Dorz

Dă-i rugăciunii mele, Doamne,
căldura ce topește gheața
și dă-mi cuvintelor puterea
seminței ce renaște viața.

Top