Tot harul dumnezeirii – Traian Dorz

Din marea şi eterna Clipă a minunii Bunei Vestiri, când sfântul înger Gavril, trimis de Domnul Dumnezeu, i-a adus Preafericitei Fecioare Maria vestea cea unic de mare şi fericită că ea a fost aleasă pentru cea mai mare Taină şi Minune prin care a început lucrarea de mântuire a omenirii această Fiinţă a căpătat o slavă Eternă atât în faţa cerului cât şi a pământului.

Asupra ei s-a coborât atunci tot Harul Dumnezeirii, căci arătarea prezenţei Sfintei Treimi S-a făcut pentru prima oară în istoria omenirii, nu la Botezul Mântuitorului în Iordan, ci s-a făcut peste Sfânta Fecioară Maria la Buna Vestire când cerescul trimis îi spune: ”Puterea Tatălui te va umbri, Duhul Sfânt Se va coborî peste tine şi Fiul Se va naşte prin fiinţa ta”.

Deci iată Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh (Luca 1,35). Deci iată toată frumuseţea şi strălucirea Prezenţei şi a Lucrării Sfintei Treimi. Deci iată începutul şi felul minunat al marii noastre mântuiri.

Ce nebănuit de mare Taină şi Minune este aceasta!

Uimit de mesajul pe care îl aducea – mesaj neînţeles nici chiar de el însuşi -, strălucitul arhanghel Gavril se închina profund  mişcat înaintea  Sfintei Fecioare zicându-l: “Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har“.

Ce mult spun aceste cuvinte mari! Şi ce  adânc grăitoare este închinarea puternicului mesager ceresc care, stând cel mai aproape de fața Domnului Dumnezeu, este trimis să împlinească cea mai aleasă dintre poruncile înțelepciunii și voii Lui, după cum scrie Sfânta Scriptură la Daniel 9, 21-23; Luca 1, 19; Evrei 1, 14; etc.

În faţa acestei Minuni şi Taine ne aplecăm şi noi smeriţi, împreună cu strălucitul înger şi binecuvântăm Numele Sfintei Treimi care, în marea Sa înţelepciune şi iubire, a ales pe Fecioara Maria, acest vas sfânt şi acest mijloc divin, pentru a aduce minunata noastră mântuire.

Şi fericim pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica şi Mireasa Fiului lui Dumnezeu, cu toată recunoştinţa şi smerenia sufletelor noastre, după cum de asemenea este scris: “…toate neamurile mă vor ferici pentru că Cel Atotputernic ai făcut lucruri mari pentru mine” (Luca 1, 48-49).

În poporul nostru şi în biserica noastră, cinstirea Preasfintei Fecioare are o tradiţie de veacuri, chiar de la naşterea noastră ca popor în istoria acestei lumi. Şi trebuie să aibă pentru totdeauna o astfel de cinstire fiindcă aşa şi cere Cuvântul lui Dumnezeu.

Oastea Domnului, care este esenţa celei mai curate şi mai dulci trăiri evanghelice a credinţei noastre strămoșești, cinsteşte după cuviinţă, în duhul Evangheliei, numele Sfintei Fecioare Maria, Maica Scumpului nostru Mântuitor Iisus Hristos.

Din această înaltă și sfântă cinstire a apărut şi lucrarea aceasta (Traian Dorz, Minune și Taină n.n), oferită în întregime ca un dar curat Preasfintei Fecioare. E şi aceasta o dovadă de curăţie şi căldură a dragostei noastre faţă de Maica Domnului, fiinţa cea mai aleasă de pe pământ care a fost investită cu cel mai mare dar din partea Sfintei Treimi, harul de a deveni împreună-lucrătoare cu Dumnezeu la mântuirea întregii omeniri din păcat și la înfierea întregii biserici pentru slavă.

Toţi colaboratorii acestei lucrări, autorul versurilor, compozitorii frumoaselor melodii ori cei care au lucrat frumoasa grafică sunt evlavioşii fii ai Oastei Domnului, care au pus în tot ce au lucrat cea mai frumoasă şi iubitoare cinstire din sufletele lor curate pentru Maica Domnului, care prin El este şi Maica noastră.

Să fie bineplăcută Tatălui Ceresc această curată ofranda pe care o aducem spre cinstirea Sfintei Mame a Fiului Său.

Sfântă Fecioară Maria, primește acest frumos dar al recunoştinţei noastre smerite, şi roagă-te pentru izbânda Lucrării Oastei Domnului care îţi aduce această ofrandă, dorind a-ţi fi cea mai frumoasă din lume! Și roagă-te pentru familia iubirii noastre. Amin.  Slăvit să fie Domnul!

Traian Dorz, Minune și Taină