Nimeni nu s-a suit în cer – Traian Dorz

„Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul Omului, Care este în cer. “ (Ioan 3, 13)

Nimeni nu s-a suit singur, prin puterea sa, în cer, afară de Hristos. El Singur S-a suit prin puterea Sa, ducând împreună cu El și după El pe toți cei care sunt ai Lui (1 Corinteni 15, 20-23, Coloseni 4, 18).

Și în vecii vecilor nu se va mai sui în cer nimeni afară din Hristos, ci numai dacă este cineva în Hristos. Numai în Hristos va putea să aibă oricine intrare slobodă în împărăția Lui (2 Petru 1, 11). Dacă este afară din Hristos, nu poate.

Poţi fi înăuntrul creştinătăţii de nume, poţi fi chiar înăuntrul unei biserici (ca organizație), poţi fi până şi înăuntrul unei comunităţi credincioase (ca număr), — dacă n-ai naşterea din nou, dacă n-ai viață curată, dacă n-ai părtăşia ascultării de Dumnezeu, tu ești afară de Hristos (2 Corinteni 5, 1-3) -și nu vei putea intra în cer. Nu te vei putea sui acolo!

Dar dacă eşti în El, tu chiar eşti în cer totdeauna.

Iisuse, Preadulcele nostru Mântuitor, Îți mulțumim pentru că ne-ai deschis cerul şi că Te-ai făcut pentru noi Urzitorul unei mântuiri veşnice (Evrei 3, 9). Te rugăm ajută-ne ca urmându-Te pe pământ să ne învrednicim să fim cu Tine şi în cerul Tău.

Amin.

Traian Dorz, Hristos - Înnoitorul nostru