Nevinovăția și judecata – Traian Dorz

Iată apoi ce limpede era înţelegerea lui despre atitudinea Domnului în faţa Judecăţii Sale. Şi cu câtă hotărâre era gata să dea dovadă şi el de aceeaşi atitudine, acum când se pregătea rândul său:

 “E Postul Mare: vine judecata şi Patimile Domnului

E timpul Postului Mare. Se apropie Golgota. Vine judecarea şi Patimile Domnului. O, cu câte adânci învăţături este plin drumul cel greu pe care Scumpul nostru Mântuitor l-a urcat spre Golgota!

În cartea noastră cu Însemnările călătoriei la Ierusalim, am dat pe scurt Calea Crucii, cu învăţăturile ei.

În numerele viitoare vom da şi aici, la foaie, un rând de învăţături în legătură cu drumul Crucii şi Patimile Domnului.

Îl vedem pe Domnul legat şi târât la judecată în faţa Sinedriului (Luca 22, 66). I S-au adus fel de fel de învinuiri. S-au căutat şi multe mărturii mincinoase, dar nici acestea n-au putut ajuta.

La toate învinuirile Iisus răspundea: Eu am vorbit lumii pe faţă şi n-am spus nimic în ascuns… întreabă-i pe cei ce M-au auzit; iată, aceştia ştiu ce am spus.

Domnul respinge toate învinuirile, iar când un furios Îi dă o palmă, Domnul protestează zicând: de ce Mă baţi? dacă am vorbit rău arată ce am spus rău, iar dacă am vorbit bine de ce Mă baţi? (Ioan 18, 20-23)

Domnul a ţinut să-Şi arate mai întâi, să-Şi dovedească, să-Şi apere mai întâi nevinovăţia. Şi numai după aceea a suferit cu resemnare, ca un Miel nevinovat.

Domnul Şi-a arătat nevinovăţia şi numai peste această apărare a suferit apoi totul, ca o oaie ce nu-şi mai deschide gura sa.

Acelaşi lucru l-a făcut şi Ap. Pavel (Fap. Ap. 17, 37).

Mulţi au o părere greşită în punctul acesta: să stai cap plecat, gata de tăiat, când cineva te acuză pe nedrept. Dar pilda Mântuitorului nu ne cere acest lucru. Dimpotrivă, ne arată că trebuie să ne arătăm şi să ne apărăm nevinovăţia.

Noi trebuie să arătăm mai întâi că suntem nevinovaţi şi apoi să suferim cu resemnare prigoana şi crucea.

E şi firesc să fie aşa. Căci altfel nu se poate vorbi despre a suferi. Numai ca nevinovat poţi spune că suferi.

Cum spune Ap. Petru: Să nu suferim ca nişte hoţi, ca nişte făcători de rele, ci ca nevinovaţi.

Iar dacă ţi-ai arătat şi ţi-ai apărat nevinovăţia, te poţi apleca liniştit în braţele crucii. Atunci suferinţa şi crucea îţi sunt spre slavă şi mântuire.”

Iisus Biruitorul, nr. 13, din 24 martie 1935.

Ce mângâietoare pregătire, potrivit pildei Domnului, era aceasta pentru propriile sale patimi, pentru propria sa judecată care – în chip cu totul grăitor – se pregătea tocmai în aceste zile, în care se pregătiseră şi Patimile şi judecata Mântuitorului! Cei care lucrau la acestea, nici nu se gândeau la această cutremurătoare asemănare, rânduită în acest fel de planul lui Dumnezeu, pentru a arăta, şi prin aceasta tainica Lui alipire de alesul Său. Şi a ne da nouă o netăgăduită dovadă de alegerea şi investitura Sa asupra trimisului Său.

Să fie şi acest semn o mai puternică încredinţare pentru noi, toţi care credem în dreptatea lui Dumnezeu şi în alegerea lui Hristos pentru robul şi apostolul Său, cu a Cărui cauză Se unise după cum şi acesta se unise cu a Lui…

Traian Dorz, Istoria unei Jertfe, vol. II, pag. 123