Măreața adunare din 20 iulie de la Săsciori – Traian Dorz

Au luat parte peste 2000 de fraţi şi surori din 145 de localităţi din 30 de judeţe. Bucurii şi lacrimi binecuvântate.

Chemarea făcută pentru adunarea de Sf. Ilie, în aducerea-aminte a neuitatului nostru frate Ioan Marini, a avut un mare răsunet în toată ţara. Din toate părţile, cei care l-au iubit şi care îi păstrează recunoştinţă pentru osteneala şi jertfa lui, s-au grăbit să vină pentru a dovedi încă o dată că dragostea nu uită ce datorează dragostei şi că o viaţă îngropată zi de zi în această înaltă jertfire de sine pentru binele altora a adus aşa binecuvântate roade pentru împărăţia lui Dumnezeu. O, dacă grăuntele n-ar fi murit, ar fi rămas singur… Dar dacă şi-a dat viaţa în slujba aceasta, iată roadele: mii de inimi care, din toate părţile ţării, vin să spună dragostea, mulţumirea şi recunoştinţa lor.

Sâmbătă, 19 iulie

Încă de sâmbătă au început a sosi mulţi dintre cei aşteptaţi. Pe uliţele satului Săsciori se vedeau venind mereu noi grupuri de fraţi. Sufletele se luminau de bucurie în revederea după atâţia ani…

Ce bucurie a fost venirea păr. Vladimir! Inimile s-au înduioşat până în adânc şi ochii s-au umplut de lacrimi.

Fraţi din Banat, cu fr. Bihoi Nicolae…

Din Arad, cu Petru Stancu, Moise Velescu, D-tru Pădureanu, Petru Sas, Ioan Tarcea…

Din Bihor, cu fr. Eftimiu Florea, M. Roman, Codoban, cei din Beliu etc…

Din Maramureş, cu fr. Urda Ştefan, Oanţa Ioan etc…

Din Nordul Ardealului, cu fr. Florian, Georz, Baiaz…

De la Turda, cu fr. Farcaş…

Din Moldova, cu fr. Bălăuţă, Andronic, Traistă, Magdici, Tudose, Condruz etc. Scumpa familie Anăstăsoaie din Preluci şi cei din Podoleni… Fraţii iubiţi din Pechea, Mânjina, Nămoloasa, Dărmăneşti etc… Iubiţii noştri de la Brăila, cu fr. Dumitru, C. N. Bratu…

Fraţii din Muntenia, din Bucureşti, cu fr. şi sora Constantinescu… Cei din Comişani, Lunguleţu, Vulcana, Dâmboviţa, cu Mortici Lazăr, M. Avramescu etc.

Fraţi din toate părţile Ardealului… suflete de fraţi şi de surori care au fost alături de fr. Marini în bucurii ca şi în încercări…

Îi priveşti pe rând şi vederea fiecăruia îţi trezeşte în inimă duioase aduceri aminte care sunt legate de fiinţele lor şi de viaţa ta… Anii de zbucium şi de lacrimi în slujba sfântă a lui Dumnezeu, pentru ţinta minunată a mântuirii sufletelor celor pierduţi…

Iată: fr. Capătă, Popa Petru, Adam Borza… Iubitul frate Ilie Marini, frate şi tovarăş al celui plecat… Silviu Hărăguş, Ion Opriş, Nemeş Niţu. Cei din Sighişoara cu fr. Moldoveanu, Alecu etc. Doritele surori Ioana Meiciu, Susana Florea de la Cricău, Vera Romanenco, suflete care i-au fost de mult ajutor în lupta Domnului.

Sunt foarte mulţi dintre cei care sunt noi hotărâţi pentru Domnul, din toate părţile. Mulţi din ei acum se văd şi se cunosc întâia dată…

Duminică

După ce, înainte de masă, am luat parte la Sf. Liturghie, a avut loc adunarea în cimitirul bisericii, în jurul mormintelor dragi al fr. Marini şi ale iubiţilor săi părinţi. În cimitir era o mare de capete… Peste 2000 de fraţi şi surori erau adunaţi în jurul fratelui plecat.

După rugăciunea rostită de fr. Ilie Marini, a urmat şirul vorbirilor, începând cu fr. David Bălăuţă, fr. Const. Banu, Popa Petru, Ioan Opriş, Ilie Marini, Nicolae Marini, Aurelia Marini, Ioan Capătă, Traian Dorz, pr. Gh. Secaş, Gh. Gaşpar şi Const. Tudose…

Fraţii vorbitori au arătat marele preţ al Jertfei Domnului Iisus… Dragostea Lui care ne-a înfrăţit… Recunoştinţa pe care o datorăm marilor noştri înaintaşi: Păr. Iosif Trifa, vasul ales de care Domnul S-a folosit la mântuirea sufletelor noastre şi fr. Ioan Marini, care l-a înţeles şi urmat îndeaproape pe Păr. Iosif. Şi, după îndemnul Cuvântului Sfânt al Bibliei, am privit la sfârşitul felului de vieţuire al înaintaşilor noştri şi cu toţii am făcut legământ din nou a le urma credinţa, fără a ne abate nici la dreapta, nici la stânga din drumul urmat de ei.

Toată mulţimea celor adunaţi şi cu ei toată mulţimea celorlalţi, care n-au fost decât cu duhul prezenţi, au îngenuncheat şi pecetluit cu lacrimile şi hotărârea lor legământul din 20 iulie, de lângă mormântul fratelui nostru.

Alte şaptesprezece suflete s-au predat Domnului Iisus, făcând hotărâre şi legământ de a-I sluji Lui până la moarte. Fratele Marini ne predica şi din mormânt.

Adunarea de duminică, din cimitir, a continuat în casa fr. şi a surorilor Gavrilă până seara târziu… Unii dintre fraţi au plecat, iar alţii au mai rămas până luni, marţi şi miercuri…

Bucuriile au fost mari şi Numele Domnului a fost vestit şi cântat cu o dragoste fierbinte de toate inimile celor prezenţi. Iar noi, care ne bizuim pe Numele Lui, ne încredem în El orice ar veni încă peste noi.

Plini de această încredere, ne-am făgăduit o altă întâlnire şi pentru anul viitor, lângă acest mormânt care, împreună cu al dragului nostru Părinte Iosif, ne va rămâne mereu printre locurile scumpe de reculegere, de îmbărbătare şi de pildă.

Slăvit să fie Domnul Iisus!

Traian Dorz, Istoria unei Jertfe, vol. II, pag. 533