Uncategorized

Teama de păcat (II) – Traian Dorz

Cu ce zdrobire de inimă primim și privim plecarea dintre oamenii de pe pământ a fiecărui suflet care a fost evlavios și vrednic, din numărul celor buni, atât de puțini și de necesari printre noi! Căci viața lor era atât de binefăcătoare, de rodnică și de frumoasă. Ce păcat că sunt atât de puțini oameni buni pe pământ! Și că aceștia rămân așa de puțin pe el! De fiecare dată ni se părea că locul unui astfel de om bun va rămânea pe totdeauna gol. Că nimeni pe pământ nu va mai putea să împlinească binele în felul fericit și frumos în care l-a împlinit omul acesta.

Măreția Dumnezeului nostru (I) – Traian Dorz

Tot ce este rămas în ceruri, adică în lumea superioară, în starea de necădere, spune slava lui Dumnezeu, cântă şi laudă veşnic slava Lui. Atât îngerii şi duhurile, cât şi sorii şi planetele care au fost create prin Ideea şi prin Cuvântul Tatălui, adică de Expresia Sa, Fiul Său Iisus Hristos, de El, Oglindirea Slavei Sale, şi de El, Chipul Fiinţei Sale (Evrei 1, 3), totul Îi aduce o veşnică şi cutremurător de strălucită şi imensă slavă Lui, Celui prin Care au fost create şi prin Care se ţin. Toate spun… spun neîncetat, spun puternic, spun frumos şi măreţ numai slava Dumnezeului nostru, Care le-a creat şi Care le susţine…

Priviţi voi, toţi acei care aveţi ochi şi care puteţi vedea cu ei! Priviţi într-o noapte senină spre cerul înstelat… iar apoi ascultaţi!

Așteptând Revenirea Mirelui – Adunare de tineret, Roma (IT), 13-14 Mai 2017

Înălțarea Domnului
În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. (Ioan 14, 2)

Revenirea Domnului
Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14, 3)

Vrednicia și nevrednicia (II) – Traian Dorz

Înţelepciunea este, în primul rând, lumină. Înţeleptul este, mai înainte de toate, un om luminat şi luminos. El este aşezat între Dumnezeu şi oameni pentru ca de la Dumnezeu să primească, iar oamenilor să le dea din ce a primit. Înţeleptul este un fel de satelit al lui Dumnezeu prin care El Îşi revarsă binefacerile Luminii Sale către creaturile şi creaţiunea Sa. El trebuie să facă acest lucru cu toată dărnicia, după toată puterea sa.

Adunare Anuală Galați, 5 nov. 2016

În fiecare an, în prima sâmbătă a lunii noiembrie, are loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din Galați. Frații și surorile din întreaga țară sunt așteptați cu drag pentru a ne bucura împreună de câteva ore de rugăciune, cântare, poezie și cuvânt. Adunarea va avea loc sâmbătă, 5 noiembrie, în sala de festivități a liceului Radu Negru din Galați, începând cu ora 15:00.

Tema adunării din acest an este „SĂ PĂSTRĂM CE AM PRIMIT!” având la bază versetul biblic Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.” (Apocalipsa 3, 11).

Școala Biblică a Oastei Domnului la nivel național – Modul II

Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe 4 și 5 noiembrie, la casa de adunare a Oastei Domnului din Galați (str. Morilor, nr. 129), va avea loc cel de-al doilea modul al Școlii Biblice a Oastei Domnului la nivel național. În desfășurarea modulului se vor preda următoarele cursuri:

  • Traian Dorz, „Dreptarul Învățăturii Sănătoase” (I) – Vasile Dincă
  • Istoria Bisericiească Universală (I) – diac. Costel Căuș
  • Sectologie – James Foster

Eu nu dau Biblia – pr. Iosif Trifa

O întâmplare din timpul prigonirilor din Rusia.

Cumplite zile au trăit creștinii sub bolșevici în Rusia. Foame și mizerie au avut de suferit ei toți, dar cei care au ținut să-și mărturisească credința lor în Domnul Hristos și Evanghelie au suferit și alte necazuri de la ateii bolșevici și de la regimul antihrist al comunismului. Câți credincioși n-au înfundat temnița, ocna şi deportarea în Siberia, iar alții au fost maltratați și uciși pentru simpla vină că credeau în Domnul Hristos și nu voiau să se lepede de mărturisirea Lui.

Avraam a crezut pe Dumnezeu – Ioan Marini

Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta  i s-a socotit ca neprihănire (Romani 4, 3)

Prin credinţă!.. Acesta este drumul credinciosului. Astfel a fost Avraam, care, fără să ştie unde ajunge şi fără a cunoaşte ţara în care va intra, la chemarea lui Dumnezeu, a ieşit din ţara şi rudenia lui, pornind spre locuri  necunoscute şi neştiute. Dar el s-a încrezut în Dumnezeu, a ascultat de glasul Lui, şi a urmat îndemnul Său. Lui Avraam i-a fost deajuns să ştie, că Dumnezeu a vorbit pentru ca să plece “ străin şi călator’’ spre locul unde i-a spus Dumnezeu să meargă.

Cum înțelegi tu Crucea lui Hristos? – Pr. Iosif Trifa

Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este amintirea zilei când Împărăteasa Elena a aflat Sfânta Cruce pe care fusese răstignit Mântuitorul și a dus-o la Ierusalim unde patriarhul Macarie a înălțat-o în mijlocul bisericii ca să o poate vedea mulțimea poporului ce venise să i se închine.

Ca și pe celelalte praznice, biserica a rânduit și pe acesta să culegem învățături sufletești din el. Creștinilor!

O PORUNCĂ NOUĂ: SĂ VĂ IUBIŢI – Traian Dorz

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. (Ioan 13, 34)

Porunca „iubiţi-vă unii pe alţii“ este mereu nouă. Oricât de mult s-a spus atunci de când a ieşit prima dată din inima şi de pe buzele Domnului, porunca de a ne iubi unii pe alţii este nevoie să ni se tot spună mereu… şi ea este mereu nouă şi mereu necesară. Pentru că de fiecare dată este nevoie de ea ca de o noutate şi ca de soarele ce răsare zilnic peste noi. Noutatea este ceva care ai nevoie să primeşti zilnic.

Top