Apariția foii Tineretul Oastei – Traian Dorz

Astfel, cu nr. 5, din 26 ianuarie 1936, apăru primul număr din foaia “Tineretul Oastei”, ca supliment la “Iisus Biruitorul”, în patru pagini.

Pe prima pagină, Părintele Iosif scria, printre altele:

“Slăvit să fie Domnul! Iată, înfloresc și se coc mereu roadele de la Oastea Domnului. O biruință a Domnului sunt și tinerii noștri voluntari, tineretul Oastei… Ceata lor și freamătul lor au crescut an de an… Acest freamăt își căuta o ieșire… Iată acum avem un modest început, o foaie a tineretului Oastei…

Programul acestui început, ca peste tot – programul Oastei – este… Iisus Mântuitorul și Jertfa Lui Sfântă. Îl vom vesti și de aici pe Iisus cel Răstignit, luptându-ne mereu să-i scoatem și pe tineri din lume și să-i aducem la picioarele Crucii, în Biserica Lui.

În genunchi, la picioarele Crucii – aflarea lui Iisus cel Răstignit – aceasta este ceea ce trebuie și tineretului nostru.…I se dă tineretului nostru de astăzi carte multă, dar nu i se dă Cartea Cărților – Biblia, de aceea rămâne analfabet în cele duhovnicești… și de aceea tinerimea, despre care se spune mereu că e viitorul și nădejdea, nu mai vine. Și nici nu va veni până când tineretul nu va trece pe la picioarele lui Iisus cel Răstignit. Numai o tinerime nouă va putea aduce o viață nouă, o țară nouă. Doar această “înnoire” o poate face numai Evanghelia. Oastea Domnului a creat țărănimea cea nouă  – ea creează acum și tinerimea nouă…”

Traian Dorz, Istoria unei Jertfe, vol. II, pag. 263