Text

Biblia în familie (II) – Ioan Marini

Şi voi, părinţilor… Creşteţi copiii în mustrarea şi învăţătura Domnului (Efeseni 6, 4)

…Dar voi, părinţilor credincioşi, voi care v-aţi îndulcit adesea din mierea Cuvântului Domnului şi poate chiar aţi spus că mai dulce este Cuvântul acesta decât mierea pentru cerul gurii (Psalm 119, 103), voi cei care v-aţi hrănit din mana ascunsă, această pâine coboară din cer şi-aţi băut din această apă a vieţii, puteţi voi fi nepăsători faţă de copiii şi nepoţii voştri? Puteţi voi să tăceţi?

Un cuvânt celor căzuţi – Ioan Marini

Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te!… (Apocalipsa 2, 5)

Adu-ți aminte cum ai primit și auzit… (Apocalipsa 3, 3)

Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți… (Evrei 12, 12)

Dragul meu, tu ai venit odată la Mântuitorul. Apăsat de greutatea păcatelor tale, ți-ai predat viața Lui și ai putut să te bucuri de iertarea Sa. Ce amintiri scumpe sunt zilele ce-ți amintesc de dragostea celor dintâi clipe ale întoarcerii tale! Cum mergeai altădată cu frații tăi la un loc, să te bucuri, să cânți și să slăvești pe Domnul împreună cu ei!

Biblia în familie – Ioan Marini

Trezește-te tu cel ce dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. (Efeseni 5, 14)

Dragul meu, te hrăneşti tu din Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Ai tu viața lui Dumnezeu în tine, sau ești un om pământesc, care trăiește numai pentru trup? Nu uita: Cine se hrăneşte din Cuvântul lui Dumnezeu, se hrăneşte cu cu duh şi viaţă, fiindcă cuvintele pe care ni le-a spus și ni le-a lăsat Domnul, sunt Duh și viață (Ioan 6, 63).

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Rarinca Irimie

Fratele Irimie Rarinca s-a născut în comuna Matca, județul Galați, la 26 ianuarie 1906. La vârsta de 20 de ani s-a căsătorit cu soția sa, Maria.

A intrat în Oastea Domnului în anul 1930, fiind atras la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos prin cărțile Părintelui Iosif din Sibiu, pe care le-a primit întâia dată de la un frate de pe la Vaslui.

Legământul său cu Domnul Iisus, fratele Irimie l-a pus la Galați, într-o adunare din anul

Păzirea lucrării Domnului – Traian dorz

După plecarea unui învăţător sfânt, de o mie de ori fiţi mai cu grijă în ţinerea învăţăturilor pe care vi le-a spus el. Până ce l-aţi avut între voi, dacă v-aţi ţinut de învăţătura lui cu două mâini,- după plecarea lui ţineţi-vă cu zece.

Până ce era bunul învăţător cu voi, dacă toată răspunderea aţi lăsat-o întreagă asupra lui singur – după plecarea lui luaţi-v-o fiecare ca şi cum aţi fi o părticică din el şi toţi împreună, el întreg.

Care este pricina pedepselor? – Ioan Marini

Ne-a ajuns mânia lui Dumnezeu, auzi ici şi colo pe oameni, spunând. Şi în această vreme cu atâtea războaie, lipsuri, necazuri, suferinţe şi strâmtorări, nu-i greu să poţi vedea că o mână nevăzută, stă întinsă asupra pământului ca să-l pedepsească.

Alţii se întreabă, De ce oare toate acestea? Cine e de vină?

Să ne aducem aminte de sfinții înaintași: Candit Antonica

Sora Antonica s-a născut în 26 martie 1913, în comuna Preluci, județul Bacău, unde a trăit până la vârsta de 19 ani, când s-a căsătorit în Comănești cu Toma Candit. N-a avut trupește nici un copil, dar sufletește, Domnul i-a dat și ei mulți fii și fiice, pe care i-a ajutat cu tot ce a știut și a putut.

Când Domnul a făcut ca sămânța Cuvântului Sfânt al Oastei Domnului să fie semănată cu putere și prin părțile Comăneștilor, una dintre cele mai frumoase semințe a căzut și în

Vrednic eşti Tu! – Traian Dorz

Cele mai slăvite făpturi din cer alcătuiesc mereu cântări noi pentru a cânta și a înălța veșnic și veșnic laude Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus, Mielul și Leul… Robul și Împăratul… Smeritul și Înălțatul… Învinsul și Biruitorul veșnic – Iisus Hristos.

Cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului… si cântau o cântare nouă şi ziceau: Vrednic eşti Tu…

Toţi cei însetaţi – Pr. Iosif Trifa

Toți cei însetați, veniți la ape… (Isaia 55, 1)

Așa a rânduit Bunul Dumnezeu, ca mântuirea să nu fie ceva încurcat și încuiat cu zece lacăte.

Mântuirea e darul care ți se dă îndată ce îl ceri cu dor și dorință fierbinte. Începutul mântuirii e foamea și setea, care caută pâine și apă pentru suflet. Iar mântuirea e pâinea și apa care ți se dau îndată, din belșug. Dacă însetează cineva, să vie la mine și să

30 de ani de la trecerea la Domnul a pr. Teodor Heredea (Beiuș)

S-a născut în satul Mizieș din judeţul Bihor.

De copil a dus o viaţă foarte grea. Trebuia să alerge singur după câștigarea pâinii zilnice, având o foarte grea stare materială și părinţi săraci și bolnavi, cu mulţi copii… Dar munca aceasta l-a făcut răbdător și smerit. A fost unul dintre sufletele cu cea mai multă răbdare și smerenie.

S-a hotărât pentru Domnul în anul 1945, intrând în Oastea Domnului în care a luptat și

Top