Articole

De ce altul poate? – Traian Dorz

Pe cea mai înalta față a locuinței mele iubite, pe cea mai dreaptă parte a peretelui la care privesc mereu, pe fiecare parte a lucrurilor frumoase pe care umblu ziua, eu vreau să-mi fie scris cuvântul înștiințării Tale. Pe care nu trebuie să-l pot uita nici o clipă, cât încă trebuie să mai stau aici: și să mai umblu astfel!

Statornicie și abatere – Traian Dorz

Ţine-te de mijlocul sănătos al urmelor sfinte, pe drumul sfânt, cu o trăire sfântă. Nu te mai abate niciodată în nici o parte, după nici o altă învățătura, după nici un alt chemător, spre nici o altă cale. Rămâi cu Dumnezeu în starea în care ai fost chemat. Şi vei primi de la Dumnezeu cununa care ţi s-a făgăduit

Nevinovăția și timiditatea – Traian Dorz

Numai nevinovăția are timiditate în ea. De obicei, cel ce este vinovat este și obraznic. Și cel ce duce o viață necredincioasă este și nerușinat. Dar nevinovăția și timiditatea sunt însușiri îngerești. De aceea, ne bucurăm când întâlnim astfel de suflete înzestrate cu aceste însușiri, mai ales în zilele de astăzi, când a

Salvatorul și salvarea – Traian Dorz

Dacă atunci când păcatul a ajuns general, nu se găsește nimeni care să-și simtă răspunderea pentru starea și pentru viitorul tuturora atunci nu mai poate fi nici o salvare.  Lucrurile de care trebuie să-i fie cuiva rușine, sunt cele care îl duc mai curând și mai sigur la nimicire și pe un om și pe un popor. Un

Jos, la picioarele Domnului – Traian Dorz

O, ce mare bucurie face Domnului o smerită ascultare și o sinceră întoarcere! Și cât de neuitată și de folositoare pentru mulți, rămâne pilda acestora, pentru toți cei ce le văd!

Astăzi vi s-a născut un Mântuitor! – Pr. Iosif Trifa

Dragă cititorule! Îngerul cel ce a adus în lume vestea cea sfântă a Naşterii Mântuitorului, îţi aduce şi ţie o veste scumpă şi dulce: în peştera Betleemului S-a născut un Mântuitor al tău. Iisus, Fiul lui Dumnzeu a venit în lume anume să te mântuiască pe tine.

Dulce copilaş Ceresc

CD cu COLINDE ale Oastei Domnului

Sub îndrumarea frățietății Oastei Domnului din Galați și prin efortul fraților și surorilor care au cunoștințe și talent muzical, s-a realizat înregistrarea unui CD cu colinde.

Tăcerea Mariei – Ioan Marini

Când Maria a vărsat mirul pe picioarele lui Iisus, ca un dar al dragostei şi recunoştinţei sale pentru Mântuitorul şi Izbăvitorul ei, au fost unii care s-au „supărat” (ucenicii), ba au şi „criticat” aspru această „risipă” (Iuda).

Roada luminii – Traian Dorz

Roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire, în adevăr. (Efeseni 5, 9) După fiecare lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu prin Hristos, este scris: Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun… Numai după ce a făcut pe om, nu mai este spusă cu bucurie această constatare a lui Dumnezeu. Căci, făcându-l

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa – Pr. Iosif Trifa

Un rege al Angliei avea între sfetnicii săi un necredincios. Toată lumea ştia acest lucru. Într-o adunare a sfetnicilor, regele luă o Biblie şi o dete celui necredincios zicându-i:

– Te rog deschide Evanghelia de la Ioan, cap. 14,

Top