Vrednic eşti Tu! – Traian Dorz

Cele mai slăvite făpturi din cer alcătuiesc mereu cântări noi pentru a cânta și a înălța veșnic și veșnic laude Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus, Mielul și Leul… Robul și Împăratul… Smeritul și Înălțatul… Învinsul și Biruitorul veșnic – Iisus Hristos.

Cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului… si cântau o cântare nouă şi ziceau: Vrednic eşti Tu…

Căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Ai făcut din ei o Împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru (Apoc. 5, 8-10).

Jertfa răscumpărătoare a Domnului nostru Iisus Hristos…

Larga Lui dragoste care îi îmbrățișează pe toți oamenii de pretutindeni… și cunoașterea Lui care îi face pe toți cei ce cred în El, de orice limbă ar fi ei și din orice parte a lumii, o singură și dulce Împărăție a lui Dumnezeu, aceste taine fericite vor fi veșnic și veșnic pricina tuturor cântărilor din ceruri și de pe pământ, fiindcă acestea sunt într-adevăr cele mai fericite minuni, fără de care n-ar fi cu putință nimic fericit, niciodată.

Oricine s-a pătruns vreodată de cunoașterea lui Dumnezeu, acela a ajuns neapărat la aceste dumnezeiești adevăruri.

Acela îl va îmbrățișa cu o frățească iubire, cu un sfânt respect și cu o blândă înțelegere pe orice semen, de orice limbă, de orice culoare, de orice convingere, privind la toți oamenii, cu ochii plini de blândețe cu care îi privește Hristos Care Și-a vărsat Sângele Său pentru toți și i-a răscumpărat pe toți, Care îi iubește pe toți și îi cheamă pe toți, îi unește pe toți și face din toți o unică împărăție.

Toți cei care îi exclud pe alții, se exclud pe ei înșiși din Împărăția lui Dumnezeu.

Slavă veșnică Ție, Iisuse Hristoase, Care Ți-ai dat Sângele Tău pentru răscumpărarea tuturora!

Nimeni n-a mai făcut ca Tine, n-a mai vorbit ca Tine și n-a mai iubit ca Tine.

Tu îi chemi pe toți și nu scoți pe nimeni afară. Toți cei care vor fi scoși afară se vor scoate ei înșiși, și nu Tu.

O, slavă veșnică Ție, numai Tu ești Dumnezeu! Pentru toate te slăvim pe Tine acum și în veci.

Amin.

Traian Dorz, Hristos, Pâinea Noastră zilnică