Urzesc înșelătorii – Traian Dorz

Psalmul 35, versetul 20

Una din cele mai mari fărădelegi pe care un suflet de om, înşelat de diavolul, le poate săvârşi spre cea mai mare osândă a lui, este urzirea de înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi. Punerea la cale de curse şi de laţuri împotriva oamenilor nevinovaţi. Provocarea şi pârârea celor credincioşi. A oamenilor paşnici şi nepericuloşi pentru nici o stăpânire şi pentru nici un om. Încălcarea drepturilor acestora, asuprirea şi prigonirea lor, numai pentru motivul că ei Îl iubesc pe Dumnezeu şi caută să-L laude şi să-L slujească, este o nelegiuire vrednică de osânda veşnică.

Prigonirea lor numai pentru că doresc să slăvească Numele şi Jertfa Mântuitorului şi Binefăcătorului lor, Domnul Iisus Hristos, este una din cele mai nedrepte încălcări ale dreptului uman şi una dintre cele mai mari şi mai sălbatice fărădelegi.

În Ziua Judecăţii de Apoi omenirea va fi judecată şi condamnată sau răsplătită mai ales pentru felul în care s-a comportat faţă de credincioşii şi faţă de credinţa Domnului Iisus Hristos. Căci, până la urmă, la aceasta se reduc toate: la atitudinea pe care o ia fiecare faţă de Hristos şi faţă de ceea ce este a Lui.  „Şi Împăratul va zice celor de-a dreapta lui: «Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost gătită de la întemeierea lumii, pentru că aţi făcut binele… Căci ori de câte ori aţi făcut binele unuia din ai Mei — Mie Mi l-aţi făcut»…

Apoi va zice celor de la stânga Lui: «Duceţi-vă, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui… pentru că n-aţi făcut binele…, fiindcă ori de câte ori n-aţi făcut binele unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi l-aţi făcut»“ (Matei 25, 34-45).

Tu, omule al legii, poţi să aplici dispoziţiile legii ori bine, ori rău, aceasta depinde de tine! Şi va fi ori spre vina ta, ori spre dezvinovăţirea ta felul cum aplici tu acum legile cu care lucrezi. Legea nu poate fi criminală decât în mâna şi aplicarea unui om criminal. Un om drept nu va abuza niciodată de puterea pe care i-o dă o lege, nici de autoritatea pe care i-o dă o funcţie, ca să condamne sau să asuprească nişte oameni cinstiţi sau nevinovaţi. Nici nu se va lăsa împins de sentimente nedemne sau de dispoziţii nedrepte împotriva celor nevinovaţi care nu ştiu — sau n-au cum să se apere, oricât de mult s-ar deosebi convingerile sale de ale lor.

Locul pe care îl ocupă un om al legii îl obligă să fie demn, cinstit şi drept faţă de toţi ceilalţi oameni, în  toate cazurile şi sub toate regimurile. Un judecător nedrept sau un slujbaş abuziv al Legii şi al Autorităţii sunt cei mai mari vrăjmaşi ai legalităţii şi umanităţii — în orice stat. Fiindcă aceştia, prin actele lor, încalcă Dreptatea, anulează Libertatea, batjocoresc Autoritatea şi ruinează temelia societăţii, care este şi trebuie să fie armonia şi respectul uman reciproc dintre cetăţeni, oricare ar fi convingerile lor sau ale conducerii statului la momentul dat. Actele abuzive sunt şi mai vinovate când sunt îndreptate calculat împotriva acelor mereu «foarte neînsemnaţi» fraţi ai lui Hristos. Adică împotriva celor ce-L iubesc şi doresc sincer şi cinstit să-L slujească şi să-L mărturisească pe Domnul. Oamenii aceştia se silesc să facă cel mai puţin rău pe lume şi cel mai curat bine, posibil la nivelul lor. De aceea ei sunt apăraţi de Dumnezeu.

O, omule, care eşti în clipa aceasta pe un scaun mai înalt, pe care ieri n-ai fost şi pe care mâine sigur nu vei mai fi — ia foarte bine seama ce faci cu puterea pe care o ai în mână acum! Fapta ta ţine o clipă numai, dar urmările ei pot fi veşnice. Puterea ta poate ţine numai o zi, dar ceea ce faci acum contează pe veşnicie. Nu te îmbăta nici de glorie, nici de alcool, nici de ură, ca să faci nedreptate celor cinstiţi care ţi-s aduşi sau vânduţi. Nu le face nici un rău! Ascultă sfatul acesta pe care Pilat nu l-a ascultat la timp şi-l plăteşte acum veşnic! (Matei 27, 19).

O Doamne, Cel Drept și Răsplătitor, Te rugăm apără Tu dreptatea și libertatea alor Tăi totdeauna, dar mai ales atunci când și legile și judecătorii și executanții sunt ca niște câini în slujba urzelii înșelătoare a satanei împotriva lor. O Doamne, toate drepturile Tale și alor Tăi sunt atât de adesea și atât de abuziv încălcate în lumea aceasta. Te rugăm, trimite tuturor popoarelor conducători înțelepți și cinstiți. Legiuitori și judecători drepți, cu respect față de om, cu milă față de popor și cu frică de Dumnezeu. Pentru ca să nu aibă nici o putere urzitorii înșelătoriilor, ci să se bucure oamenii cinstiți, slujindu-Ți Ție fără piedici. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 2