Un tată cumpără cinci Biblii – Ioan Marini

Un ţăran din com. Săsăuş, jud. Sibiu, a venit zilele trecute în librăria noastră, cumpărând o Biblie mare.

– Am rămas văduv cu cinci copii, ne spunea el. Pe unul îl căsătoresc acum şi m-am gândit că-i mai bine să-i dau ca dar şi o Biblie… Face mai mult decât câteva sute de lei pe care-i dau.

– Desigur, îi spuse fratele Opriş, face mai mult şi decât mii şi milioane de lei, pentru că, de i-ai da cuiva toată lumea aceasta, nu i-ai dat încă nimic dacă nu i-ai dat şi pe Dumnezeu şi Cuvântul Lui.

– Aşa m-am gândit şi eu, mai zise omul, de aceea vreau ca la fiecare copil să-i dau în zestre câte o Biblie…

Îşi puse apoi desagii pe umăr şi plecă spre casă, ducând cu el un dar de zestre atât de bogat. Căci „Cuvântul Domnului preţuieşte mai mult decât aurul, decât mult aur curat” (Psalmul 19, 10), „mai mult decât o mie de lucruri de aur şi de argint” (Psalmul 119, 72).

O bogăţie mai vrednică de pri­mit decât aurul este Cuvântul Domnului, cum spune la Proverbe: „Primiţi mai degrabă învăţăturile mele, decât argintul şi mai degrabă ştiinţa (Domnului) decât aurul scump. Căci înţelepciunea (Scripturii) preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi nici un lucru nu se poate asemui cu ea” (Proverbe 8, 10-11). Fericit gând a avut tatăl de la Săsăuş, de a-şi înzestra copilul (şi de a-i înzestra pe toţi câţi îi mai are) cu zestrea cuvântului Biblic.

Să dea Dumnezeu ca pilda de la Săsăuş să dea îndemn la toţi pă­rinţii să facă aşa.

O astfel de zestre ne trebuie şi nouă, fraţi tineri. După o astfel de zestre trebuie să ne zbatem mai mult.

Părinţilor, o astfel de zestre îngrijiţi să daţi copiilor voştri.

Ioan Marini, «Isus Biruitorul» anul 1937, nr. 8, pag. 5