Tu îi vei aduce şi îi vei aşeza… – Traian Dorz

Exod 15, versetul 17

Toate făgăduinţele lui Dumnezeu lăsate nouă în Sfântul Său Cuvânt din Scripturi sunt întru totul adevărate şi vrednice a fi crezute. Pentru că se vor împlini şi în Viitor, întocmai cum s-au împlinit şi în Trecut.

Cuvintele versetului de mai sus au fost scrise ca o făgăduinţă pentru poporul lui Israel, care fusese atâţia ani străin şi pribeag… Apăsat şi nedreptăţit într-o ţară străină şi asupritoare… Când Domnul le făcuse făgăduinţa, ei încă erau departe şi chinuiţi. Dar cei care se bizuiau pe Domnul nu s-au îndoit câtuşi de puţin că Dumnezeu are putere şi că îi va duce şi îi va aşeza în Canaanul pe care li-l făgăduise El.

Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, luptătoare şi ostenitoare, este încă pe pământ, ca într-un loc străin şi potrivnic. Fiii ei sunt asupriţi şi nedreptăţiţi, adeseori, ca fiii lui Israel cândva în ţara Egiptului. Dar pe cât de adevărat este că Dumnezeu i-a scos pe aceia din robie şi i-a trecut prin orice primejdii, până i-a dus şi i-a aşezat în Ţara Canaanului, după cum le fusese făgăduit — tot aşa de adevărat este că Hristos, Mântuitorul şi Împăratul, Dumnezeul şi Izbăvitorul nostru, îi va scoate şi-i va izbăvi pe toţi cei care cred şi se încred în El — întreaga Sa Biserică vie şi luptătoare — din orice apăsare și necaz de pe pământ. Şi îi va duce şi îi va aşeza pe vecii vecilor în acel Loc fericit şi binecuvântat despre care a spus El că S-a înălţat la Tatăl să ni-l pregătească Acolo. Şi după ce va fi pregătit, Se va întoarce şi ne va lua. Pentru ca acolo unde este El să fim şi noi… Să fie cu El împreună toţi cei care au crezut, care au aşteptat, care au nădăjduit cu putere în făgăduinţele Lui.

Binecuvântat să fie oricine va crede şi oricine se va nevoi să dobândească răbdător până la moarte acest loc fericit, acest Canaan binecuvântat şi Ierusalim ceresc!

Slavă veşnică Ție, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care ai fost Călăuza şi Izbăvitorul poporului Tău şi vei fi până în veşnicie Dumnezeul şi Mântuitorul Bisericii Tale! Îţi mulțumim pentru sfintele Tale făgăduinţe în care ne încredem cu tărie. Te rugăm, ajută-ne să Te urmăm cu o deplină ascultare, pentru ca să ne învrednicim de veşnica desfătare a Împărăției Tale, în care ai spus Tu că Te duci să pregăteşti un loc, unde îi vei duce şi îi vei aşeza pe toți ai Tăi pe vecii vecilor în desfătarea şi răsplătirea Ta. Amin.

Traian Dorz, Hristos - Solia Bibliei