Teama de păcat (III) – Traian Dorz

Cât de puține sunt cu adevărat curate dintre toate cuvintele pe care oamenii le scriu și le citesc, și le ascultă, și cât de multe dintre acestea sunt intinate cu desfrânare, cu lăcomie, cu minciună, cu prefăcătorie… cu atâtea și atâtea alte păcate ca acestea! Mai toate cuvintele care se strigă sau se șoptesc de către oameni, care se gândesc sau se scriu pe hârtie, sau se împrăștie pe unde, în văzduhul întregului pământ, printre oameni, care se proclamă de la catedre sau se răspândesc pe străzi, sau se rostesc chiar prin locașurile de adunare ale diferitelor religii sunt, în felul acestea, în cea mai mare parte pătate de atingerea vreunuia sau a mai multora din aceste păcate.

Puse în fața Adevărului și încercate prin focul luminii lui Dumnezeu, câte oare din cuvintele cele ce se rostesc pe pământ de către oameni ar putea sta în picioare și s-ar putea dovedi curate? Câte și din cuvintele care se dau drept cuvinte ale adevărului ar putea rămâne strălucind, după trecerea focului dumnezeiesc peste ele? Și ce multe ar fi cele prefăcute scrum și spuză! Numai cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt veșnice, căci El este Domnul (Ioan 13, 13). În intregimea lor, cuvintele Lui s-au dovedit curate și adevărate prin toate încercările și în împlinirile lor din Trecut. Ele sunt adevărate și în Prezent și vor fi dovedite întru totul curate și adevărate și în Viitor, până în Veșnicie.
Numai Cuvântul Lui este Adevărul. Și cuvintele care sunt din El. Cu cât a fost și este mai încercat Adevărul, cu atât s-a dovedit și se va dovedi mai curat și mai adevărat! După fiecare încercare, s-a lămurit și mai mult. Prin focul încercărilor, el s-a înfrumusețat și a devenit mai strălucitor și mai valoros, rezistând fiecărei încercări și rămânând deasupra oricărei prigoniri.
Fericit cine se încrede în El! Cuvintele Domnului sunt curate, pentru că izvorăsc din Iubirea Lui și din Lumina Lui. Din Adevărul și din Dragostea Lui. Din Înțelepciunea și din Sfințenia Lui, toate veșnice și desăvârșite. Având ca scop luminarea și mântuirea binevoitoare a fiecărui suflet in parte.
Și a întregii omeniri la un loc. O, ce binecuvântat este acest Cuvânt!

Cuvintele Domnului sunt curate, pentru că, în tot ce urmăresc ele, nu este deșertăciune, nici egoism și lăcomie, ci curăție și milă. Cuvintele Domnului sunt curate, chiar dacă gura care le rostește sau mâna care le scrie nu sunt curate întotdeauna și în totul. Cuvintele Domnului sunt în ele însele curate totdeauna, de aceea îl curăță pe cel ce le primește și le păstrează. O, Cuvânt Binecuvântat, vino și rămâi pentru totdeauna în noi, curățându-ne desăvârșit toată ființa noastră!
Amin.

Traian Dorz, Porțile veșniciei