Toate sunt cu putință – Ioan Marini

Toate sunt cu putință celui ce crede. (Marcu 9, 28)

Iată un cuvânt nespus de însemnat spus de Mântuitorul pentru noi. Toate sunt cu putință celui ce crede. Cine poate cunoaște și măsura marginile acestui cuvânt? El e nemărginit. Este o făgăduință care trebuie să ne apropie mai mult de adâncimile bunătății și bogăției lui Dumnezeu. Căci acest cuvânt arată deslușit că, din partea lui Dumnezeu, izvorul tuturor darurilor și binecuvântărilor este deschis.

Întrebarea este: folosim noi aceste daruri? Pot ele curge neîmpiedicat în inimile noastre, sau sunt oprite de stăvilarul necredinței?

De ce oare suntem atât de săraci, când avem un Tată atât de bogat?

De ce suntem așa de slabi, când avem un Dumnezeu atât de puternic? (Isaia 9, 6)

De ce arătăm atât de triști, când ne este dată bucuria Lui pe totdeauna? (Matei 5, 12; Romani 12, 12)

De ce suntem atât de nemângâiați, când “Dumnezeul oricărei mângâieri” este Dumnezeul nostru? (II Corinteni 1, 3)

De ce suntem cu atât de puțină îndrăzneală, când El spune: “Eu sunt cu voi” (Matei 28, 20); “nu vă temeți… îndrăzniți” (Ioan 16, 33)?

De ce atâta frică când El spune: “Nu te teme, Eu sunt cu tine… Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare…” (Isaia 41, 10)?

De ce atâtea înfrângeri, când El ne spune că ne va ajuta să ieșim biruitori din încercări (Isaia 43, 2)?

Răspunsul este unul singur: “Din pricina puținei voastre credințe” (Matei 17, 20).

Dar râuri de apă vie (Ioan 7, 38) curg în noi și din noi când credem cu tărie în ceea ce Dumnezeu spune. Atunci vom înțelege și vom încerca noi înșine ceea ce spune apostolul Pavel: “Pot totul în Hristos, care mă întărește”.

Să luăm și noi pe inimă, iubiți frați, îndemnul sfântului apostol Pavel de la I Corinteni 16, 13: “Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă”. Pentru vremurile și încercările grele prin care trecem și trece ostășia Domnului, avem nevoie de putere, credință ca să putem sta în picioare înaintea Fiului Omului (Luca 21, 36).

Doamne, mărește-ne credința (Luca 17, 5).

Ioan Marini, Ecoul, anul 1937, nr. 6, pag. 5