Teamă și pocăință (I) -Traian Dorz

Dacă nu te întorci la Dumnezeu și nu părăsești păcatul, ce vei face în clipa descoperirii și a judecății lui Hristos? Ce vei face în clipa întâlnirii cu Dumnezeu, și cu rușinea păcatelor făcute, și cu disprețuirea Cuvântului Său, ori cu batjocorirea Duhului Sfânt, și cu călcarea în picioare a Sfântului Său Sânge, și cu legământul tău? Ce vei face, ce vei face atunci cu toate câte sunt asupra conștiinței tale, împovarând-o (Evrei 10, 29)? Ce vei face cu ele?

Nu există nici un cetățean mai de preț pentru o țară decât acela cu adevarat credincios! Nici un alt fiu al unei patrii pământești nu-i poate fi atât de folositor și de necesar acesteia ca acela care este mai întâi un fiu credincios al Patriei și al Împărăției lui Dumnezeu.

Un credincios adevărat, nu numai prin cinstea prin care umblă și muncește sau prin curăția și hărnicia vieții și faptelor sale este un model frumos și un îndemn în mijlocul altora. Dar el luptă neîncetat și prin rugăciunile lui înaintea lui Dumnezeu pentru bunăstarea țării sale, pentru conducătorii ei, pentru vremi de pace și belșug în ea și pentru izbăvirea de năvălirea altor neamuri.

Noi suntem convinși că nici un alt mijloc nu există pentru ca țara noastră să ajungă la un înalt nivel luminos și fericit decât prin Hristos; noi vom continua să lucrăm totdeauna și să ne rugăm neîncetat pentru mântuirea întregului nostru popor; noi vrem să luptăm, cu orice sacrificii, până la capăt, ca și țara noastră să ajungă la fericita stare a ascultării de Hristos. Lucrând pentru ea, lucrăm pentru copiii și urmașii noștri. Și numai prin Hristos putem cu toții a ne bucura de cel mai fericit trai.

În mijlocul țării noastre a ridicat-o Dumnezeu și din mijlocul poporului nostru s-a născut Oastea Domnului, cu mijloacele specifice naturii și credinței poporului nostru, atât de dulci și de apropiate, și în dreapta învățătură a Bisericii strămoșilor noștri, pentru ca toți să o simțim cu totul pentru noi.

Această mișcare duhovnicească, adânc patriotică prin năzuințele ei sociale și adânc evanghelică prin solia sa, credem că este singura cale pentru cea mai puternică trezire și formare a conștiinței sfinte, și demne, și fericite în poporul nostru. Prin ea se poate face saltul fericit spre o trăire la cel mai înalt nivel moral a individului și a societății noastre. Întreg sufletul poporului nostru a simțit și simte aceasta.

Nu numai noi, dar toți frații noștri care doresc cu adevărat ridicarea patriei noastre până la starea superioară, demnă și fericită nu trebuie să încetăm niciodată a ne ruga lui Dumnezeu și a lucra, și a lupta cu toată puterea noastră pentru acest scop, adânc încredințați că în felul acesta noi ne împlinim nu numai o sfântă și mare datorie față de Dumnezeu, dar și datoria cea mare – tot așa de mare și sfântă – pe care o avem față de aproapele nostru, față de țara și poporul nostru în care trăim (Matei 22, 36-40).

Va veni vremea când adevărul acesta va deveni strălucit pentru toți. Va veni vremea când fiii luminați ai poporului nostru vor dovedi ce înalt rod patriotic a avut și are Lucrarea Oastei Domnului pentru țara noastră. Atunci toți vor vedea limpede cât de necesară a fost ea, dar și cât de mare pagubă și rău s-a pricinuit însăși țării și poporului nostru prin împiedicarea și prigonirea ei atâta vreme. Abia atunci se va vedea cu adevărat cât de neînțeleși au fost luptătorii care, prin ea, erau atât de devotați cauzei poporului nostru și cât de departe s-ar fi ajuns spre viitorul fericit, dacă ar fi fost ajutați să facă lucrul lor neîmpiedicați. Atunci se va vedea, cu uimire și cu durere, cât de departe au văzut aceștia înainte, dar cât de prigoniți pe nedrept au fost ei. Atunci Dumnezeu va face dreptate memoriei lor, iar jertfele lor, unite cu cele ale celor mai curați fii ai poporului și ai lui Dumnezeu, vor lumina mintea și drumul urmașilor, însuflețindu-i pentru Tatăl Sfânt, Căruia ei și-au închinat și viața, și moartea lor, adică pentru grăbirea venirii timpului fericit când în toată țara noastră și în toate țările lumii să locuiască numai slava. Adică numai Hristos.

O Doamne, Dumnezeul Biruinței și al Luminii… Tu, Care cunoști gândul înalt din care s-au născut Ideea și lupta Oastei Tale, Tu, Care știi jertfele și lacrimile acestei Lucrări în lupta dusă pentru ca Tu să fii adus la trăirea țării noastre și țara noastră până la trăirea Ta, binecuvântează, Te rugăm, Lucrarea Oastei Tale și dăruiește-i putere de muncă, de luptă și de rugăciune, până când acest gând al Tău va fi realizat în chip fericit pentru urmașii noștri și viitorul nostru.

Doamne, ridică mereu luptători și lucrători harnici, uniți, înțelepți și viteji Oastei Tale Sfinte, oameni plini de un evanghelic patriotism, prin care Tu, Doamne, să poți lucra, spre a face ca și în țara noastră să locuiască slava… Slava și lumina fericită a trăirii în demnitate și în cinste, în adevăr și în unitate, în frumos și în credință pentru totdeauna. Fă ca toată țara noastră și tot poporul nostru să ajungă o lumină și o bucurie pentru toate celelalte popoare.

Traian Dorz, Cununile slăvite