Smerenia și dragostea adevărată (I) – Traian Dorz

Numai acela care este mai presus decât toţi, poate să primească a fi în urma tuturor.  Numai Învăţătorul şi Domnul poate primi să spele picioarele ucenicilor Săi neştiutori şi slabi, căci numai păstorul poate să meargă în urma tuturor oilor spre a le ajuta pe fiecare şi pe toate.

Hristos Domnul nostru, El Singur poate să-i înalţe pe toţi, să-i ajute pe toţi, să-i mântuiască pe toţi, fiindcă El Singur a suferit pentru toţi, a murit pentru toţi. S-a înălţat pentru toţi, ca să mijlocească la Tatăl pentru toţi. Fiindcă numai El ne-a iubit pe toţi.

Cum Hristos a făcut totul din dragoste pentru noi, tot aşa şi noi să fim în stare să facem totul pentru El. Preţuindu-L mai presus ca orice pe Dumnezeu. Mai presus ca interesele, distracţiile şi prieteniile noastre, mai presus decât soţia, părinţii, ori casa noastră, mai presus ca situaţia, libertatea sau chiar viaţa noastră, mai presus decât pe oricine să-L slujim, să-L iubim şi să-L urmăm prin talentele noastre, prin mijloacele noastre, prin tot ce avem numai pe Dumnezeu.

Dacă este pe pământul acesta vreo fiinţă pe care tu o iubeşti cu toată puterea inimii tale, cu toată căldura sufletului tău, cu toată lumina slujirii tale, să ştii că şi mai mult decât pe aceasta tu trebuie să-L iubeşti şi să-L slujeşti pe Hristos. Atât de mult încât dacă El ţi-ar cere, să fii în stare să-I jertfeşti chiar şi pe fiinţa aceea, cum a făcut Avraam. Şi să poţi renunţa pentru El, chiar şi la această comoară a inimii tale. Abia atunci ai devenit vrednic de El.

Oricât de legiuită ar fi iubirea pe pământ, dacă în inima ta ajunge ca această iubire să fie mai presus ca iubirea pentru Hristos, adică întrece supunerea faţă de Cuvântul Său, atunci această iubire devine o fărădelege. Tu mai ai atunci şi un alt dumnezeu, mai presus ca Dumnezeul Cel Adevărat, pentru tine. Iată idolul tău… Şi ce mulţi sunt acei idoli azi în lumea aceasta!

Dacă ai o stare aleasă, dobândită cu greu, şi păstrată cu un greu şi mai mare, nu uita, oricât ai ţine la starea ta, la casa ta, la slujba ta, – tu trebuie să ţii la Hristos mai mult decât la fiecare din acestea şi decât la toate împreună. Trebuie să fii în stare a renunţa la toate acestea dacă dragostea şi ascultarea de Hristos ţi-ar cere aceasta! Atunci L-ai iubi cu adevărat pe Dumnezeu.

Dacă ai dorinţe pentru împlinirea cărora ai fi în stare să faci orice pe lumea asta, nu uita: Hristos trebuie să fie în ochii tăi şi în inima ta mai presus ca orice dorinţă. Şi dacă împlinirea vreunei dorinţe pe pământ, ţi-ar cere să treci peste dragostea de Hristos şi peste ascultarea de poruncile Lui, nu uita: trebuie să fii gata, fără nici o ezitare şi fără nici un regret, să renunţi la dorinţa ta, pentru Iisus Hristos Domnul tău. Atunci ai dovedi că-L iubeşti cu adevărat.

Dacă oamenii mari în lumea aceasta, prin puterea şi înţelepciunea lor, ar căuta să te facă prin ameninţări sau promisiuni să treci peste Cuvântul, peste ascultarea şi peste Numele lui Isus Hristos Domnul tău, nu uita: renunţă la orice şi înfruntă orice, suferă orice şi fii gata să plăteşti orice, fără să stai nici o clipă la îndoială, numai ca să fii credincios şi alipit cu hotărâre şi cu statornicie de Isus Hristos Mântuitorul tău şi Comoara ta. Atunci ar vedea El că tu Îl iubeşti cu adevărat.

Traian Dorz, Piatra scumpă