Scrisoarea istorică a părintelui Iosif despre conștiința iubirii de neam (fragment)

…Gimnaziul nostru, care a devenit si devine tot mai străin, a intrat anul acesta în corespondență cu două licee din Romania (T. Severin și Bârlad). Și azi, noi, care luptăm între viață și moarte, intrăm în corespondență și intimă legatură cu frații noștri de la marele liceu din Iași. Da, numai cuvinte de laudă putem să vă aducem pentru interesul ce-l arătați față de noi, cei despărțiți în decursul vremurilor, prin vitrege hotare politice, nu însă „în cuget și simțiri”. Bună, foarte bună idee a avut acela care a propus corespondența cu noi, ca și când ar fi știut că aici dulcea limbă românească și tot ce e român ocupă locul din urmă.

O faptă potrivită ați făcut deci adresându-vă aici, unde mulți mai tare iubesc o limbă și o literatură străină. Străinii până acolo au mers, încât și din acest sărac institut au scos limba românească. Numai două ore la săptămână sunt consacrate studiului limbii noastre. Deși suntem câțiva tineri în care e pe deplin dezvoltată conștiința iubirii de neam, limbă și literatură, totuși trebuie cu durere să spun că mulți, având cultură străină și cei mai mulți nici una, stau înapoi, ba tare înapoi…

Cât despre mine, află că sunt un fiu de țăran român, din țara și satul lui Iancu și Horia. Ținutul în care m-am născut e curat românesc. Deși în școală m-am întâlnit cu o limbă și cultură străine, eu am rămas pe lângă dulcea limbă vorbită de moșii și strămoșii mei și, pe cale privată, am studiat și studiez cu multă plăcere literatura noastră.

Cu acestea – mângâiat în sufletul meu că totuși este cineva care își aduce aminte de noi, cei străini în institutele noastre, mulțumindu-vă și rugându-vă să vă aduceți aminte și mai departe de noi, pe care soarta vitregă ne-a adus în trista pozițiune de azi – rămân, salutându-vă cu iubire frățească.

Iosif Trifa – student în clasa a VII-a
‎Gimnaziul din Beiuș – Belenyes (Biharmegye)

Pr. Iosif Trifa, "Isus Biruitorul", nr. 25, 16 iunie 1935