Sărbătoarea îngerilor – Traian Dorz

La Parada Victoriei din marea Piaţă a Capitalei Victorioase sunt prezenţi toţi slujitorii şi toţi oamenii apropiaţi ai Împăratului. Acolo, în tribuna oficială, toţi acei colaboratori ai marelui Împărat învingător au cinstea cea mare de a asista la defilarea marilor unităţi victorioase şi a marilor eroi care au săvârşit cele mai glorioase fapte de arme.

Un crainic fericit al împăratului anunţă, în auzul lumii întregi, Numele fiecărei unităţi care trece prin faţa tribunei, locul unde a luptat, faptele de vitejie pe care le a săvârşit. Numărul vrăjmaşilor doborâţi şi însemnele gloriilor câştigate…

Din tribuna împărătească se strigă urale, se aruncă flori, se flutură eşarfe, se fac semnele celei mai fericite bucurii… Însuşi Împăratul, cu gura Lui, află câte un cuvânt fericit pentru fiecare.

La capătul marii parade, în faţa tribunei împărăteşti şi în faţa frontului tuturor ostaşilor biruitori, se aliniază şirul marilor eroi, cu steagurile glorioase ale marilor unităţi… Şi, în privirile uimite de admiraţie şi de bucurie ale tuturor mulţimilor adunate la această unică sărbătoare, Împăratul Însuşi coboară la vitejii Săi. Îl sărută pe lacrimi pe fiecare. Îi aşază pe răni fiecăruia însemnele biruinţei. Iar pe fruntea plină încă de răni, de sudoare şi de sânge – aşază cununa nemuritoare a slavei.

Şi atunci corurile nesfârşite ale îngerilor biruitori ai Arhanghelului Mihail, învingătorul ostaşilor satanei (Apoc 5, 11 şi 12, 7 8), vor cânta cântările celor mai mari biruinţe, în cinstea celor mai mari biruitori.

Şi atunci, corurile fericite ale îngerilor cântăreţi ai Arhanghelului Gavril, vestitorul bucuriilor lui Dumnezeu (Lc 1, 26 28; Dan 9, 21 23), vor cânta cele mai nemuritoare cântări în cinstea celor care au muncit cel mai mult, s au rugat cel mai mult, au iubit cel mai mult şi au suferit cel mai mult pentru Biruinţa aceasta.

Cam aşa trebuie să se petreacă în momentul cel despre care scrie atât de inspirat Sfântul Apostol Pavel la Evrei 12, 22 24. Imaginaţi vă numai, cum puteţi acum, ce se va putea petrece atunci!

Sunt multe sărbători ale îngerilor scrise în Sfintele Scripturi… Din cea Dintâi Zi a Începutului, când Dumnezeu a făcut cerurile cu tot ce este în ele, El i a făcut şi pe îngeri…

Cum trebuie să fi sărbătorit îngerii atunci începutul Vieţii prin Lumină! Şi toate minunile care izvorau una după alta în întinderea nemărginită a cerurilor, spre Slava Înţelepciunii lui Dumnezeu. Din Ea ţâşneau fericite toate acestea în culori strălucite şi în cântări unice.

Ce sărbătoare a îngerilor i s a arătat lui Iacov în pustie, atunci când se pregătea pentru naşterea unei nenumărate familii, care va deveni poporul lui Dumnezeu (Gen 28, 12)! Şi din care Se va naşte, după trup, Fiul lui Dumnezeu, Cel de o Fiinţă cu Tatăl, Care are nemurirea şi Slava veşnică (I Tim 6, 16).

Ce sărbătoare a îngerilor este atunci când Dumnezeu le porunceşte să-l apere pe un ales al Său şi să l însoţească în toate căile sale (Ps 91, 11)!

Cu câtă bucurie şi dragoste fac ei aceasta!

Ce sărbătoare a îngerilor a fost când, în Noaptea Naşterii Domnului Iisus, Făcătorul şi Împăratul lor, – ei s au coborât, aducând această Veste Bună lumii şi cântând Osana pentru Împăratul Care venea smerit în ieslea Betleemului sfânt (Lc 2, 13 14) şi pentru Preacurata Fecioară Maria, Maica Lui Sfântă!

 

Ce sărbătoare a îngerilor lui Dumnezeu este când păcătoşii se întorc de la căile lor rele, când primesc răscumpărarea Sângelui lui Hristos – şi scapă de sub puterea diavolului în Împărăţia lui Dumnezeu (Lc 15, 10)!

Ce sărbătoare a fost pentru îngerii cerului în Dimineaţa Învierii Domnului… Câţi trebuie să fi fost atunci în jurul Mormântului deschis, când unii dintre ei au vestit sfintelor femei Vestea cea Fericită (Lc 24, 4)!

Ce sărbătoare este pentru îngeri ori de câte ori duc un suflet mântuit în Împărăţia cerurilor, după cum l-au dus pe săracul Lazăr cel răbdător şi credincios (Lc 16, 22)!

Ce sărbătoare a îngerilor va fi la descoperirea Domnului Iisus Hristos din cer şi la Venirea Lui însoţit de îngerii puterii Lui! Ce uriaşă demonstraţie de forţe va fi atunci când doar cu arătarea Venirii Sale şi cu suflarea gurii Lui va spulbera pe vecii vecilor tot angrenajul uriaş al răului şi toată înjghebarea blestemată a lui satana (II Tes 1, 8 şi 2, 8)!

Ce sărbătoare a îngerilor va fi atunci când satana, cu tot ce a realizat el cu toată şiretenia şi ticăloşia lui de la început şi până atunci, va fi alungat în întunericul veşnic şi închis, şi chinuit în temniţa uitării Eterne (Apoc 20, 10)!

Şi apoi ce sărbătoare veşnică a îngerilor va fi când se va coborî din cer de la Dumnezeu Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o Mireasă pentru Mirele ei, şi Noul Pământ va fi unit cu noul cer, pe ale căror mii de căi vor veni şi vor pleca îngerii, umplând totul cu veşnicele şi fericitele lor şi ale noastre Cântări Nemuritoare (Apoc 21, 1 7)!

Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul pentru toate aceste minunate adevăruri şi privelişti pe care ţi le dezvăluie Cuvântul dragostei şi Mântuirii lui Dumnezeu. Bucură tu acum pe Domnul şi pe îngerii Lui cu o viaţă sfântă, cu o luptă biruitoare şi cu o jertfă totală pentru El, ca şi Domnul şi îngerii Lui să se bucure şi să se laude cu tine în Ziua Marii Victorii şi a Marii Răsplătiri. Amin.

 

Traian Dorz, Dorim să fim