Să-L întâmpinăm pe Domnul – Traian Dorz

Ce minunat este sufletul unui om sau al unui popor care, condus de minte sănătoasă, înțelege vremea marilor cercetări dumnezeiești și iese în întâmpinarea Domnului!

Ieșind cu bucurie în întâmpinarea lui Hristos – adică înțelegând drept și primind bine îndrumarea mântuitoare – se face întâlnirea cea mai fericită a sufletului cu Dumnezeu. Și a lui Dumnezeu cu sufletul.

Domnul Hristos vine totdeauna cu cele mai fericite rezolvări ale tuturor problemelor tale.

Domnul Hristos vine totdeauna cu lumina, cu libertatea, cu pacea și binecuvântarea tuturor îndestulărilor tale, atât pentru mintea ta, cât și pentru inima ta.

Ieși în întâmpinarea Lui când vine spre tine.

Atunci, pentru fericirea ta însuți, să nu-L lași pe Hristos să aștepte sau să ceară – vreme prea multă.

Și cu atât mai mult, nu-L lăsa să plece de la tine, ci ieși totdeauna în întâmpinarea Lui și deschide-I chiar înainte de a bate El la ușa ta.

Ce fericit vei fi și tu, și El atunci!

Dă-I Domnului Iisus totdeauna mai înainte de a-ți cere El orice vezi tu că El are nevoie de la tine,

ascultă-L înainte de a-ți porunci

și urmează-L înainte de a pleca.

Abia atunci va fi cu adevărat fericită viața ta.

O minte sănătoasă și o inimă curată, iată ce este cu adevărat fericit pentru oricine.

Iar acestea numai Tu, Doamne Iisuse, le poti înnoi și face prin Învățătura Ta care este Adevărul

și prin puterea Ta care este dragostea.

Cel de care Dumnezeu Se folosește pentru cele mai mari lucrări ale Sale este adesea o biată ființă dintre cele mai puțin însemnate.

Aceasta o face Dumnezeu și pentru a se vedea limpede că nu omul, ci Dumnezeu este Acela Care împlinește lucrul minunat ce se face.

Spre a se vedea că omul este numai o neînsemnată unealtă de care Dumnezeu Cel Atotputernic Se folosește pentru împlinirea planului Său.

Și pentru ca nu cumva privirile să se oprească asupra uneltei văzute și nu asupra Stăpânului Nevăzut.

Pentru intrarea în Ierusalim, Domnul Iisus a găsit un asin tânăr pe care nu încălecase încă nici un om (Mc. 11,2).

Ce minunat înțeles are tot ce face și tot ce cere Hristos! Cu câtă bucurie dorește El să se folosească de suflete curate, care nu s-au întinat cu împreunări vinovate și străine de Dumnezeu!

În slujba lui Dumnezeu, Hristos a căutat mereu suflete tinere, fiindcă El are mereu nevoie numai de suflete predate Lui, neîncălecate încă de robii omenești.

Are nevoie de tineri hotărâți, care să nu se fi făcut robii oamenilor și nici purtători ai întinăciunii lor.

O, ce Stăpân și Domn Slăvit, pentru un tânăr predat Lui, este Împăratul Hristos!

O, ce triumfală intrare în istorie și în viață îi poate da Hristos oricărui tânăr care este în stare să-L poarte triumfal pe El printre oameni!

Ce minunat este gândul că Hristos găsește totdeauna unealta potrivită pentru orice lucrare pe care dorește El să o facă!

Tânărul asin, liber de orice obligații omenești, care era gata să-L poarte frumos și vrednic pe Iisus, era mai dinainte pregătit. Aștepta numai clipa când să fie chemat și dus la Iisus.

Ce bine dacă și tu ai fi gata acum să vii cu mine la Hristos, ca să te folosească spre slava Lui!

Aceasta ar fi slava ta.

Traian Dorz, Crucea mântuitoare