Răspunsurile Domnului (I) – Traian Dorz

Uneori, Domnul răspunde îndată strigătelor rugăciunii noastre. El răspunde grabnic atunci când primejdia este foarte aproape de noi sau când vremea ajutorului Său este sosită, sau când rugăciunea este strigată cu putere și disperare, din tot sufletul răscolit. Și ce fericit este pentru noi  acest răspuns! Dar Domnul uneori ne răspunde mai târziu sau chiar mult mai târziu,  –  fiindcă nici primejdie, nici grabă nu era să răspundă mai devreme.

Timpul amânat era și el necesar, pentru ca răspunsul lui Dumnezeu să ne fie într-adevăr folositor nouă sau celor pentru care am cerut acest ajutor de la Dumnezeu. Dar uneori parcă Domnul nu răspunde deloc rugăciunilor noastre. Atunci sufletul cu adevărat încrezător în înțelepciunea și în iubirea lui Dumnezeu nu se îndoiește întru nimic. Ci știe că tocmai în tăcerea Lui este răspunsul cel mai potrivit pentru acele trebuințe ale noastre.

Inima credinciosului care s-a rugat cu încredere, bizuită pe dragostea lui Dumnezeu, trebuie să fie liniștită totdeauna așteptând răspunsul de la El. Dacă (răspunsul) vine îndată, este fericit și izbăvitor… Dacă vine mai târziu, înseamnă că atunci  era nevoie să vină. Iar dacă nu vine deloc, (credinciosul) își găsește liniștire în încredințarea că așa era cel mai bine și nu se zbuciumă, nici nu se întristează din pricină că Domnul pare că îl lasă fără răspuns la rugăciunea pe care a făcut-o.

Uneori, Domnul răspunde într-un fel sau altul contrar felului la care s-a așteptat sufletul care s-a rugat Lui. Chiar și în astfel de cazuri, trebuie să primim cu recunoștință răspunsul lui Dumnezeu, pentru că singur El știe cel mai bine ce ne este nouă spre adevăratul folos.

Noi nu cunoaștem tainele prezentului sau ale viitorului, de aceea ne putem ruga uneori pentru ceea ce nu poate fi iertat (I Ioan 5, 16). Sau pentru ceea ce nu mai poate fi schimbat (Isaia 51, 6). Sau pentru ceea ce nu poate fi folositor (Iacov 4, 3). Pentru asta este cel mai bine să lăsăm ultima hotărâre în Mâinile înțelepte ale lui Dumnezeu, Care Singurul cunoaște toate aceste taine.

Fii plin de încredințare că Dumnezeu nu te va lăsa niciodată fără răspunsul potrivit la strigătele rugăciunilor tale! Se cere numai să ai răbdarea și priceperea ca să-l aștepți, să-l auzi și să înțelegi  răspunsul  Său.

Fii deplin încredințat că, într-un fel, Dumnezeu îți va răspunde totdeauna la rugăciunile curate și fierbinți. Iar răspunsul Său – ori în care fel ar fi – va fi acela care este spre cel mai mare bine al tău sau al aceluia pentru care te rogi!

Traian Dorz, Porțile veșniciei