Oastea Domnului

Ce iute trec anii – Traian Dorz

Anii vieţii noastre se duc ca un sunet – spune Psalmul 90. Într-adevăr ca un sunet atât de scurt. Când îi avem înainte ni se pare că sunt atât de lungi şi că vin atât de încet şi că ţin atât de mult.

Când îi avem în urmă, ni se pare că au fost un vis, ni se pare că nici n-au fost. Au trecut şaptezeci de ani – vârsta biblică – şi iată ce am ales din ei.

Ce mult ar trebui să gândim înainte, cum gândim înapoi. Înainte când putem să-i folosim bine, nu înapoi când nu mai putem face nimic.

În veselia ta – Tinerii din Oastea Domnului, Iași – Cenaclu Suceava, 5 Mart. 2016

Interpretează un grup de tineri din Oastea Domnului, Iași
Versuri: Traian Dorz
Melodie: Petru Vrabie
În partea a doua a adunării anuale a Oastei Domnului din Suceava, s-a desfășurat un cenaclu de cântare și poezie în sala mică a Casei Culturii din Suceava.

Cum înțelegi tu Crucea lui Hristos? – Pr. Iosif Trifa

Praznicul Înălțării Sfintei Cruci este amintirea zilei când Împărăteasa Elena a aflat Sfânta Cruce pe care fusese răstignit Mântuitorul și a dus-o la Ierusalim unde patriarhul Macarie a înălțat-o în mijlocul bisericii ca să o poate vedea mulțimea poporului ce venise să i se închine.

Ca și pe celelalte praznice, biserica a rânduit și pe acesta să culegem învățături sufletești din el. Creștinilor!

În fiecare zi… – Traian Dorz

Cum binecuvântările lui Dumnezeu se înnoiesc pentru fiecare dintre noi în fiecare zi, tot așa și sufletele noastre ar trebui să caute a-L binecuvânta pe El în fiecare zi într-un fel mereu ca nou.

Cum fiecare ivit de zori e frumos și cum fiecare răsărit de soare e altfel, și cum în fiecare dimineață este tot mai proaspătă și mai minunată Fața lui Dumnezeu, venind către noi, tot așa ar trebui să fie și fața noastră, mergând către El. Ieșind în întâmpinarea Domnului în fiecare zori de ziuă, cum spune psalmistul când zice: „O iau înaintea zorilor și strig…”

Când mintea e prea rece – Traian Dorz

Nici minte fără suflet, nici suflet fără minte,

Nici numai judecată dar nici numai iubire.

Căci numai amândouă duc viața înainte

Păstrând un echilibru în fapte și-n gândire.

În sulul cărții este scris despre Mine – Ioan Marini

Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! (Psalm 40, 7-8)

Mântuitorul celor păcătoși

De ce a venit Domnul Iisus?

Răspuns: Tatăl L-a trimis. Și L-a trimis pentru a mântui o lume pierdută și lipsită de orice sprijin și ajutor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).

Urechi mântuite – pr. Iosif Trifa

Un sfânt profet ajungând în Rai a văzut pe acolo printre altele și o grămadă de urechi strânse la un loc. – Ce înseamnă această grămadă de urechi? a întrebat profetul pe păzitorul Raiului. Acestea sunt urechile oamenilor care au ascultat cu bucurie Cuvântul lui Dumnezeu dar nu l-au împlinit.

Cu încredere – Traian Dorz

Încrederea este forma cea mai înaltă a credinței, a dragostei și a părtășiei noastre cu Domnul și cu frații. Unde au ajuns desăvârșite dragostea și părtășia, acolo neapărat trebuie să existe încrederea deplină, frumoasă și dulce. Fără încredere desăvârșită nu poate exista nici dragoste adevărată cu nimeni și niciodată, nici pe pământ, nici în cer. Căci tocmai încrederea este aceea care aduce adevărata dragoste, plină de curaj și de stăruință.

Apostolia femeilor – Pr. Iosif Trifa

“A venit Iosif din Arimateea, un sfetnic cu vază al soborului, care și el aștepta Împărăția lui Dumnezeu. El a îndrăznit să se ducă la Pilat ca să ceară trupul lui Iisus. Pilat s-a mirat că murise așa de curând. A chemat ăe sutaș și l-a întrebat dacă a murit de mult. După ce s-a încredințat de la sutaș că a murit, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif a cumpărat o pânză subțire de in, a dat jos pe Iisus de pe cruce, L-a înfășurat în pânză de in și L-a pus într-un mormât săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului (Marcu 15, 43-46). 

Oana CAPRIȘ – Simpozion Omagial Traian Dorz 100 – Cluj, 12.09.2013

OasteaDomnului.info vă prezintă prelegerea intitulată “Credința defensivă” susținută de doamna Oana Capriș (Fundația Prison Fellowship Romania) la Simpozionul Omagial Traian Dorz 100.

Premergător anului 2014, an marcat de Centenarul Traian Dorz, a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 12 septembrie 2013, un simpozion cultural dedicat poetului și fratelui Traian Dorz denumit “Traian Dorz 100 – Creație și Jertfă”.

Top