Păcatul nu se iartă (I) – Traian Dorz

Hristos a trăit în adevăr unica viață omenească fără de păcat, pentru  că, din starea de om, să poată aduce pentru omenire unica Jertfă desăvârșit sfântă; și pentru a-l putea răscumpăra pe omul care era căzut în robie, S-a facut rob El, în locul nostru, care eram vânduți, prin păcatul nostru, în osânda și în stăpânirea diavolului (Col 2, 13-15).

O, ce Mântuitor Desăvârșit este Mântuitorul nostru Iisus Hristos!  Clipa cea mai grea din toată pătimirea mântuitoare a Domnului nostru, chinul cel mai amar al Lui  și momentul  cel mai apăsător pentru El a fost acela al ispășirii cumplite de pe Cruce.

Păcatul nu se iartă, păcatul se ispășește! Iată care este prețul ispășirii! Clipa cea mai grea a fost când Mântuitorul nostru era chiar sub acel negru văl și rușinos chip, cu toate păcatele noastre asupra Lui, nu numai atât de rușinos și greu trupește, dar mai ales atât de dureros și de greu sufletește.

Acum, noi suntem iertați prin ispășirea Lui. Când Tatăl Dragostei Sale și Cerul bucuriei Lui Își întorseseră fața de la El, părăsindu-L din pricina dezgustătoarei înfățisări pe care I-o dădeau nelegiuirile noastre ale tuturor… cine ar putea înțelege vreodată  ce greu I-a fost Lui acest moment! Iată, acesta este păcatul și aceasta este urmarea lui! Cine nu vine la ispășirea lui Hristos va trebui să ispășească el.

După cum Dumnezeul Cel Viu este Mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși (1 Tim. 4,10), tot așa, noi trebuie să muncim în adevăr și să luptăm spre a vesti Numele Său Cel Sfânt și Mântuitor și Cuvântul învățăturii Sale mântuitoare tuturor oamenilor, dar mai ales celor mai apropiați nouă, pentru ca nimeni să nu rămână fără ispășirea Lui, ca să nu trebuiască a ispăși el însuși.

Dacă noi cunoaștem Numele Domnului Iisus și ne-am împărtășit din mântuirea dăruită de El, atunci vestirea Numelui Său, care este iubire, și a Cuvântului Său care este dreptate, trebuie să fie nu numai miezul predicilor noastre, dar mai ales lumina faptelor noastre. A predica Cuvântul cel Adevărat al Domnului Iisus Hristos celor mai de departe de noi nu este prea greu lucru. Cere doar să ai o pregătire oarecare și putin talent. Dar a mărturisi Numele Lui cel Sfânt fraților tăi, adică celor din apropierea ta, familiei tale, vecinilor tăi, este nu numai o dovadă a conștiinței cinstite, ci mai ales dovada unei înalte și permanente sforțări de a trăi în lumina și în ascultarea de Hristos.

Traian Dorz, Porțile veșniciei