Ocrotirea puternică pe care o dai Tu… – Traian Dorz

Psalmul 21, versetul 1

Numai acela care a pribegit pe căi neumblate (Psalmul 107, 4), în mijlocul tuturor primejdiilor (II Corinteni 11, 23-26), în focul tuturor încercărilor, ispitirilor şi vrăjmaşilor, numai acela poate şti cu adevărat cât de puternică este ocrotirea pe care o dă Dumnezeu şi cât de sigură este apărarea adăpostului Său.

N-am fi aflat niciodată ce puternică este ocrotirea pe care o dă Hristos, dacă n-am fi trecut prin necazuri, strâmtorări, prigoniri, foamete, lipsuri şi primejdii de moarte (Romani 8, 35-37). N-ar fi aflat niciodată Sfinţii Apostoli, Sfinţii Părinţi, martirii şi mucenicii sau ceilalţi adevăraţi credincioşi ai Domnului, cât de mare este puterea ocrotitoare şi mântuitoare a Lui, dacă n-ar fi fost trecuţi prin nebănuite încercări, tocmai pentru ca prin acestea să se încredinţeze de neclintit despre Puterea aceasta pe care s-au bizuit şi nu s-au înşelat.

O, biet suflet omenesc, bântuit de primejdii şi plin totdeauna de temeri, o singură ocrotire puternică există şi pentru tine, numai una singură: Hristos Domnul! Pe cât de adevărate sunt primejdiile care te ameninţă, pe cât de vii şi de reali sunt vrăjmaşii care te urmăresc şi te pândesc, pe cât de aproape şi de mari îţi sunt ispitele, păcatele, foamea, boala, accidentele, pagubele şi toate feluritele nenorociri care te ameninţă şi care în fiecare clipă te pot pândi şi ajunge din partea celui rău şi a celor răi, — pe atâta să fii încredinţat şi tu că este şi de adevărată, de puternică, de apropiată şi de mare ocrotirea pe care ţi-o poate da Dumnezeu, prin Iisus Hristos (I Corinteni 15, 57).

Dar pe cât de adevărată este această puternică ocrotire pe care o dă Dumnezeu celor care aleargă la El şi care o cer de la El, tot aşa este de adevărat şi că o altă ocrotire nu mai poate exista la nimeni altul şi în nimic altceva, nici pentru trupul, nici pentru sufletul nostru, ambele înconjurate de primejdii, decât El. Dacă nu păzeşte Domnul o cetate, pot să vegheze oricâţi paznici, — pierzarea ei poate veni în orice clipă (Psalmul 127, 1). Dacă nu-l păzeşte pe om puterea lui Dumnezeu, poate să se înconjure cât vrea cu tot felul de măsuri de protecţie, cu legi de apărare, cu şanţuri de întărire, cu tot ce i se pare lui că l-ar putea ocroti, — zadarnic! Pieirea lui poate veni de la cel mai neînsemnat lucru şi în cea mai sigură clipă.

O, câte pilde cutremurătoare şi câte înştiinţări înţelepte ne-au rămas prin istorie şi prin amintiri despre aceste adevăruri!… Caută şi tu, suflete dragă, cu deplină încredere şi smerenie această puternică ocrotire a lui Dumnezeu. Mai întâi pentru sufletul tău, printr-o adevărată întoarcere cu hotărâre şi legământ statornic de credinţă şi ascultare faţă de Hristos. — Iar apoi caută-o şi pentru trupul tău, prin înfrânarea atentă, prin umblarea chibzuită, prin purtarea înţeleaptă, după Cuvântul Domnului, în toate zilele tale. Căci numai astfel te vei bucura de ea şi aici şi în veşnicie.

O, Puternicul nostru Ocrotitor, Iisuse Doamne, Tu ești Izbăvitorul tuturor celor care aleargă la adăpostul Tău mântuitor.

Te rog, Doamne Iisuse, primeşte-mă şi pe mine sub scutul cel puternic al Crucii şi Jertfei Tale, al iertării şi iubirii Tale, căci atât de multe primejdii mă ameninţă şi pe mine la fiecare pas şi atât de mulţi vrăjmaşi mă înconjoară în fiecare zi. Fă-mă să nu-mi caut niciodată adăpostul meu la om şi la nici o ocrotire păcătoasă, nici la adăpostul averii sau al tiraniei, al minciunii sau al răutății, ci, fugind totdeauna de toate acestea, să-mi caut întreaga ocrotire numai la Tine, Doamne, atât pentru mine, cât şi pentru ai mei. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 1