Ocrotirea lui Dumnezeu (I) – Traian Dorz

N-am fi aflat niciodată ce puternică este ocrotirea pe care o dă Domnul Iisus Hristos, dacă n-am fi trecut prin necazuri, strâmtorări, prigoniri, foamete, lipsuri şi primejdii de moarte (Rom. 8, 35-37). N-ar fi aflat niciodată Sfinţii Apostoli, Sfinţii Părinţi, martirii şi mucenicii, sau ceilalţi adevăraţi credincioşi ai Domnului, cât de mare este puterea ocrotitoare a Lui, dacă n-ar fi fost trecuţi prin nebănuite încercări, fiindcă acest adevăr se află numai în cuptor!

O, biet suflet omenesc, bătut de primejdii şi plin totdeauna de temeri, o singură ocrotire puternică există şi pentru tine, numai una singură: Hristos Domnul! Vino la El!

Pe cât de adevărate sunt primejdiile care te ameninţă, pe cât de vii şi de reali sunt vrăjmaşii care te urmăresc şi te pândesc, pe cât de aproape şi de mari îţi sunt ispitele, păcatele, foamea, boala, accidentele, pagubele şi toate diferitele nenorociri care te ameninţă şi care în fiecare clipă te pot pândi şi ajunge din partea celor răi, pe atâta să fii încredinţat şi tu de cât este de adevărată, de puternică, de apropiată şi de mare ocrotirea pe care ţi-o poate da Dumnezeu prin Isus Hristos (1 Cor. 15, 57). Dar pe cât de adevărată este această puternică ocrotire pe care o dă Dumnezeu celor ce aleargă la El şi care o cer de la El, tot aşa este de adevărat că o altă ocrotire decât a Lui, nu mai poate exista, la nimeni altul şi în nimic altceva, nici pentru trupul, nici pentru sufletul nostru, ambele înconjurate de nenumărate primejdii.

Dacă nu păzeşte Domnul o cetate, pot să vegheze oricâţi paznici, – pierzarea ei poate veni în orice clipă (Psalm 127, 1). Dacă nu-l păzeşte pe om puterea lui Dumnezeu, poate să se înconjoare cât vrea cu tot felul de măsuri de protecţie, cu legi de apărare, cu tot ce i se pare lui că l-ar putea ocroti, – zadarnic! Pieirea lui poate veni de la cel mai neînsemnat lucru, şi în cea mai sigură clipă.

O, câte pilde cutremurătoare şi câte înştiinţări înţelepte, ne-au rămas prin istorie şi prin amintiri, despre adevărul că numai ocrotirea lui Dumnezeu este sigură…

Caută şi tu, suflet dragă, cu deplină încredere şi smerenie această puternică şi sigură ocrotire a lui Dumnezeu. Caută ocrotirea Domnului mai întîi pentru sufletul tău, printr-o adevărată întoarcere cu hotărîre şi legământ statornic de credinţă şi ascultare faţă de Hristos, iar apoi caut-o şi pentru trupul tău, prin înfrînare atentă, prin umblare chibzuită, prin purtare înţeleaptă după Cuvântul Domnului, în toate zilele tale, căci numai astfel te vei bucura de ea şi aici şi în veşnicie.

Traian Dorz, Porțile veșniciei