Ochii Domnului privesc… – Traian Dorz

Psalmul, 11, versetul 4

Dragă suflete, care eşti îngrozit de oameni şi de primejdii, care tremuri din pricina slăbiciunii tale sau a puterii vrăjmaşilor tăi, care priveşti înspăimântat la apropierea unei nenorociri din care îţi pare că nu vei mai scăpa… — ia aminte la acest mare şi însemnat adevăr: Ochii Domnului privesc… şi grija Lui este gata să vină în ajutorul tău. Şi nu te mai zbuciuma neliniştit, ci află-ţi liniştea în credinţa aceasta.

Ochii veghetori şi binevoitori ai lui Dumnezeu privesc la tot ce urzesc vrăjmaşii tăi contra ta. Iar Mâna Lui va fi gata să-ţi vină în ajutor la timp. Nu te teme! Şterge-ţi lacrimile tale şi înviorează-ţi faţa ta! Credinciosule mâhnit şi suferind, Ochii Domnului pururea prezenţi şi deschişi îţi văd durerea în care te zbaţi. Ochii Lui iubitori privesc de la căpătâiul tău perna ta udă de lacrimi, trupul tău istovit de febră, buzele tale palide şi uscate — şi Domnul îţi va trimite la timp uşurarea. Nu-ţi pierde răbdarea până când va veni El în ajutorul tău. Şi nu cârti în ceasul cel greu. Înflăcărează-ţi dragostea şi râvna, lucrătorule şi ostenitor al Domnului! Ochii Lui privesc cu dragoste şi bucurie la lucrul tău curat şi rodnic pentru El. Hristos priveşte paşii tăi care, deşi obosiţi, încă tot mai aleargă. Mâinile tale bătătorite şi muncite care tot mai trudesc, mânate de dragostea şi râvna Lui. Mâinile Lui sfinte lucrează alături de ale tale şi paşii Lui binecuvântaţi îţi merg alături. Colaborarea Lui cu tine în lucrarea Sa desăvârşeşte rodul ostenelilor tale. Iar credincioşia Lui îţi pregăteşte o răsplată strălucită şi negrăită în împărăţia Lui veşnică… Nu obosi în facerea binelui; ochii Lui privesc şi văd totul (Gal. 6, 9). Nu te descuraja, suflet binefăcător şi nerăsplătit pe lume! Ochii Domnului binevoitori privesc fericiţi la străduinţele tale. Şi-ţi pregătesc o veşnică despăgubire pentru tot ce faci. Fă binele mai departe! Cel ce vede în ascuns îţi va răsplăti totul la arătare! Dar teme-te, tu, tâlharule îndrăzneţ, care te crezi puternic şi sigur atunci când asupreşti pe cel slab şi nevinovat! Când jefuieşti pe cel care nu ţi se poate împotrivi. Când înşeli pe cel neştiutor sau încrezător. Când chinuieşti pe cel fără apărare. Când pândeşti cu gând vânzător pe cel bun. Când te războieşti cu cel paşnic. Când sapi groapa celui cu inimă nevinovată şi întinzi curse celui ce umblă drept. Teme-te, căci ochii lui Dumnezeu cei ca para focului privesc cu atenţie şi cu mânie la ceea ce faci tu! Judecata dreptăţii Lui îţi pregăteşte îngrozitoarea răsplată a tuturor faptelor tale rele. În ceasul în care nici nu te aştepţi. Teme-te, desfrânatule, care faci lucruri scârboase la adăpostul nopţii şi crezi că întunericul te acoperă de privirile lui Dumnezeu! Căci pentru ochii Lui întuneric nu există (Ps. 139, 11-12). Iar urgia Lui va descoperi tot ce faci, aruncându-te într-o ruşine veşnică. Teme-te, suflet stricat, care strici sufletele, când pregăteşti otrava scrierilor tale imorale şi pornografice, ca să trezeşti pofta păcatului în alţii, aruncându-i astfel în mocirla pierzării! Ochii aprinşi ai lui Dumnezeu (Apoc. 1, 14) te privesc şi îţi cântăresc pedeapsa cu gravitatea crimei tale de acum. Şi cu acele crime pe care opera ta le va face încă şi după ce tu vei fi murit de mult, printre cei care o vor citi până la sfârşit. Cutremuraţi-vă toţi cei care faceţi răul în orice fel, în orice vreme şi în orice loc! Căci ochii lui Dumnezeu vă văd… De aceşti ochi nu vă veţi putea ascunde nicăieri şi niciodată… Decât în braţele lui Hristos, dacă aţi veni la El acum, dacă aţi veni la adăpostul iertării Lui prin pocăinţă. Dacă aţi veni!…

O Ochi dumnezeiești, sfinți, drepți, treji, iubitori, judecători sau mântuitori, fiți binecuvântați pentru grija și dragostea cu care vegheați mereu asupra tuturor oamenilor și lucrurilor, ca să apărați, să mângâiați, să judecați și să răsplătiți pe fiecare după umblarea și inima lui. Pregătindu-i fiecăruia la timp ceea ce merită. O Ochi dumnezeiești și binecuvântați, vegheați mereu asupra Bisericii și a fiilor ei, încălzindu-i și luminându-i, spre a putea trăi curat, curajos și rodnic o viață ascultătoare și frumoasă, vrednică de Voi, Ochi dumnezeiești și sfinți și la care să puteți privi cu drag totdeauna. Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol. 1