Numele Tău e Minunat – Traian Dorz

Slavă veşnică acestui Nume Sfânt şi Nebănuit al Tău, Iisuse, Domnul şi Mântuitorul nostru, El este alcătuit din sunete pe care încă limbă omenească nu le-a putut rosti, nici condei omenesc nu le-a putut scrie, nici cântare omenească nu le-a putut atinge!… Slavă veşnică acestui Sfânt şi Nebănuit Nume, în rostirea căruia este Biruinţă (Apocalipsa 19, 15), şi este Bucurie (Psalmul 9, 2), şi este Mântuire (Matei 1, 21), şi este Ajutor (Ioan 14, 13-14), şi este Măreţie (Psalmul 96, 6), şi este Cântare (Psalmul 7, 17), şi este Putere (Psalmul 93, 4), şi este Lumină (I Ioan 1, 5), şi este Adevăr (II Ioan 3), şi este Înţelepciune (Proverbe 8, 22-32), şi este Neprihănire (II Corinteni 5, 21), şi este Totul-totul (Coloseni 1, 19). 

Slavă veşnică Numelui Tău Minunat şi Sfânt, Iisuse Doamne, Numelui Tău mai presus de orice nume, în care se va pleca orice genunchi ai celor din ceruri (adică fiinţele cele mai înalt spirituale), ai celor de pe pământ (adică ai tuturor celor care sunt şi materie) și al celor de sub pământ (adică al tuturor celor ce sunt încă necunoscute și adânci), (Filipeni 2, 9-11).

Slavă Numelui Tău, Iisuse Doamne, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Care ești mai presus de orice puteri cerești, având un Nume nespus mai minunat decât al lor (Evrei 1, 3).

Slavă Numelui Tău prin care pământul s-a apropiat de cer, iar cerul s-a coborât până la pământ cu îmbrățișare fericită și înfrățitoare. În același cântec de iubire și în același duh înțelegător în care se iartă totul, se șterge totul, se acoperă totul, se împărtășește totul.

Slavă veșnică Numelui Tău încă negrăit de minunat și Sfânt (Apocalipsa 19, 12), în care sunt cuprinse toate bogățiile științei, înțelepciunii și frumuseții…

O, Te rugăm ajută-ne să trăim o viață înțeleaptă și frumoasă, biruitoare și smerită, iubitoare și dreaptă, rodnică și sfântă. Spre a ne putea bucura și noi în veșnicie de părtășia cu Numele Tău. De harul de a-l purta pe frunțile noastre. Și de binecuvântarea de a ne împărtăși din toate izvoarele fericite ce se vor revărsa veșnic spre ai Tăi din Numele Tău cel Minunat și Sfânt (Apocalipsa 3, 12), Iisuse Doamne, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor. Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol. 1