Nu mă lăsa fără răspuns, Doamne… – Traian Dorz

Psalmul 28, versetul 1

Nu este strigăt de rugăciune adâncă şi fierbinte la care bunul Dumnezeu să nu răspundă în vreun fel. Numai mintea noastră, prea neatentă adesea, nu aude şi nu înţelege răspunsul Lui. Uneori Domnul răspunde îndată… Răspunde grabnic atunci când primejdia este foarte aproape de noi sau când vremea ajutorului Său este sosită sau când rugăciunea este strigată cu putere şi disperare din tot sufletul răscolit.

Uneori răspunde mai târziu sau chiar mult mai târziu, fiindcă nici primejdie, nici grabă nu era să răspundă mai devreme. Timpul amânat era şi el necesar pentru ca răspunsul lui Dumnezeu să fie într-adevăr folositor pentru cel ce l-a cerut. Uneori parcă nu răspunde deloc. Dar sufletul cu adevărat încrezător în înţelepciunea şi în iubirea lui Dumnezeu, chiar şi în tăcerea Lui, ştie că este un răspuns. Inima celui care s-a rugat astfel cu încredere, bizuită pe dragostea lui Dumnezeu, să fie liniştită aşteptând răspunsul de la El.

Dacă vine îndată, este fericit şi izbăvitor… Dacă vine mai târziu, înseamnă că atunci era nevoie să vină. Iar dacă nu vine deloc, îşi găseşte liniştire în încredinţarea că aşa era cel mai bine. Şi nu se zbuciumă, nici nu se întristează din pricină că Domnul pare că îl lasă fără răspuns la rugăciunea care I-a fost făcută.

Uneori Domnul răspunde într-un fel cu totul contrar celui la care s-a aşteptat sufletul care s-a rugat Lui. Chiar şi în astfel de cazuri trebuie să primim cu recunoştinţă răspunsul lui Dumnezeu. Fiindcă noi, necunoscând tainele prezentului sau viitorului, ne putem ruga pentru ceea ce nu poate fi iertat (1 Ioan 5, 16). Sau pentru ceea ce nu mai poate fi schimbat (Isaia 51, 6). Sau pentru ceea ce nu poate fi folositor (Iacov 4, 3).

Drag suflet care te rogi stăruitor şi cu credinţă lui Dumnezeu, fii plin de încredinţarea că El nu va rămânea fără răspunsul potrivit la strigătele rugăciunilor tale!

Se cere numai să ai răbdarea şi priceperea ca să-l aştepţi, să-l auzi şi să înţelegi răspunsul Său. Fii însă deplin încredinţat că într-un fel Dumnezeu îţi va răspunde. Iar răspunsul Său, ori în care fel ar fi, va fi chiar acela care este spre binele tău sau al aceluia pentru care te rogi! Fii încredinţat deplin că aşa cum va răspunde Domnul, şi nu altfel, este cel mai bine. Apoi, după aceea, de fiecare dată veghează cu mulţumiri lui Dumnezeu pentru orice mod în care ţi-a răspuns El rugăciunilor tale! (Coloseni 4, 2).

Doamne Dumnezeule Înţelept şi Bun, fie Slăvit Numele Tău cel Sfânt pentru toată iubirea şi grija cu care ai răspuns şi răspunzi Tu totdeauna rugăciunilor noastre! Mulțumim, Doamne, pentru felul în care ne-ai răspuns și ne răspunzi, pentru că în toate răspunsurile Tale, Tu eşti călăuzit numai de bunătate şi credincioşie față de fiecare din noi, bietele făpturi ale Mâinilor Tale. Te rugăm, Bunule Doamne, trimite-ne fiecăruia îndemn şi călăuzirea Sfântului Duh spre o rugăciune înţeleaptă, stăruitoare, curată şi smerită, în toată vremea și pentru toate trebuinţele noastre sau alor noştri! (Efeseni 6, 18). Apoi ne dăruieşte o credință răbdătoare în așteptarea răspunsului Tău şi în primirea lui, pentru ca să-l putem şi auzi şi înțelege aşa cum doreşti Tu! Și Te mai rugăm, Doamne, să ne dăruieşti o deplină încredințare că oricare ar fi răspunsul ce ni-l vei da, acesta va fi cel mai potrivit şi mai bun pentru noi! Ca aflându-ne pacea deplină prin credinţă, să-Ți putem mulțumi din toată inima Ție, chiar atunci când răspunsul Tău va face inima noastră să fie şi mai zdrobită și mai înlăcrimată decât înainte de acest răspuns. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 2