Noi ne bizuim pe numele Lui – Traian Dorz

Psalmul 20, versetul 7

Pe Numele cel Puternic al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne-am bizuit când am luat hotărârea de a intra în Oastea Lui, deşi ştiam bine câte primejdii şi câţi duşmani se vor ridica împotriva noastră. Îndată. Şi până la moarte.

Pe Numele cel Biruitor al lui Iisus ne-am bizuit în ceasul cel greu al luptelor mântuirii noastre, în vremea când eram lăsaţi, pentru încercarea credinţei, în mâinile puternice şi mânioase ale vrăjmaşului nostru, din care, omeneşte vorbind, scăparea era cu neputinţă. Pe Numele Lui cel Milostiv ne-am bizuit în vremile de slăbiciune, de suferinţă, de îndoială sau de cădere, când nici o altă temelie şi nici un alt reazem nu mai aveam.

Pe Numele Lui cel Mântuitor ne-am bizuit şi ne bizuim în toate primejdiile, în toate ispitele, în toate încercările şi ameninţările din partea duhurilor răutăţii, văzute şi nevăzute, printre care am umblat şi vom mai umbla încă. Şi pe Numele Lui cel Credincios ne bizuim astăzi, când avem nevoie să credem cu tărie şi cu linişte că din fiecare iarnă iese o nouă primăvară pentru noi, din fiecare noapte, un nou răsărit biruitor şi din fiecare cernere, o nouă alegere fericită a ceea ce este şi mai bun în noi şi între noi. De aceea aşteptăm cu nădejde şi ne pregătim cu bucurie.

Pe Numele cel Dumnezeiesc şi Adevărat, pe Numele cel Strălucit şi Puternic, pe Numele cel Înfricoşat şi Sfânt, pe Numele cel Frumos şi Fericit al Mântuitorului şi Dumnezeului nostru Iisus Hristos ne bizuim toată credinţa noastră, toată nădejdea noastră, toată dragostea noastră. Din El ne hrănim şi ne înălţăm, ne bucurăm şi ne luminăm, ne împărtăşim şi ne împrospătăm neîncetat. Pe Acest Nume Slăvit ne întemeiem puternica noastră încredere în tot ce ne-a făgăduit El nouă şi noi Lui.

Nimeni şi nimic pe lumea aceasta să nu fie în stare să ne clatine tăria cu care avem drept să ne bizuim pe El, nici să ne despartă de dragostea care ne leagă pe veşnicie de Hristos (Romani 8, 37-39). Ce ar mai putea oare fi în stare să clatine o convingere strânsă după atâţia ani de încercări şi de minuni că Numele Dumnezeiesc al lui Iisus Hristos este Neînvins, că este Slăvit, că este veşnic Iubitor şi Biruitor?

O, Numele Acesta Binecuvântat, Care umple astăzi inimile noastre, cântările noastre, rugăciunile şi speranţele noastre, va fi Mâine Singurul Nume şi în El se vor pleca orice genunchi pe veşnicie, cu dragoste sau cu spaimă, ai tuturor celor de Sus, ai celor de jos şi ai celor din adâncuri. Numele Acesta Îl va rosti orice gură materială sau spirituală cu dulceaţă sau cu groază… şi spre Numele Slăvit al Lui Hristos vor privi orice ochi cu lacrimi sau cu cutremur.

O Sfânt Nume iubit şi Preaiubit, Iisus Hristos, slavă veşnică Ție, pricina tuturor bucuriilor şi lacrimi lor noastre de pe pământ! Slavă veşnică Ție, Nume Biruitor al Domnului nostru Iisus Hristos, pe Care ne-am bizuit, ne bizuim şi ne vom bizui până când se va împlini și ultima noastră nădejde pentru care suferim, pentru care ne rugăm, pentru care cu toată puterea inimii noastre ardem, renunțând la toate celelalte comori pe care ni le oferi lumea în schimbul Tău.

Slavă veşnică Ție, Nume Scump și Minunat! Prin Tine toate suferințele noastre se schimbă în bucurie (Romani 5, 2-4). Prin Tine slăbiciunea noastră se transformă în putere, puterea în smerenie, smerenia în înfrânare, înfrânarea în evlavie, evlavia în bucurie, bucuria în recunoştinţă… Prin Tine, Nume Sfânt, rugăciunile noastre sunt ascultate (Ioan 16 , 24), păcatele noastre, acoperite (Matei 1, 21), sufletele noastre, îmbrăcate în lumină (Apocalipsa 7, 9-17) hainele noastre, slăvite şi eternizate (Apocalipsa 3, 5), toate speranțele noastre, realizate cu o măsură nebănuită şi strălucită (Efeseni 3, 20) şi însăşi moartea noastră, înghițită de viată (Romani 8, 34).

Slavă veşnică Ție, Nume Mântuitor, pe care ne bizuim cu o dragoste mai puternică decât frica morții şi mai fericită decât preţul vieţii noastre. Slavă Ție în veci! Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol. 1