Niște martori mincinoși – Traian Dorz

Psalmul 35, versetul 11

Viaţa şi lucrarea, umblarea şi vorbirea fiecăruia din noi şi zilnic sunt mărturii pe care le depunem neîncetat pentru Hristos sau împotriva Lui. Pentru Adevăr sau împotriva Lui. Pentru cinste, pentru dreptate, pentru lumină, pentru iubire şi pentru bine sau sunt o mărturie contrară acestora.  

Adevărul nu este decât unul. Credinţa, numai una. Dreptatea, cinstea, curăţia, adică binele, iarăşi, sunt unice. Dacă noi, nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta şi cu toată trăirea noastră zilnică le întărim pe cele bune, le respectăm şi le apărăm oriunde şi faţă de oricine, atunci suntem nişte martori credincioşi şi adevăraţi ai Domnului nostru Iisus Hristos, ai sfintei Sale învăţături, care este Adevărul şi ai Sfintei Sale Biserici, care este Dragostea Sa. Suntem nişte martori adevăraţi, care vom ajuta să biruie în lume Adevărul, Cinstea şi Dreptatea împotriva Minciunii, a Ruşinii şi a Strâmbătăţii. Prin noi, Biserica şi Evanghelia vor străluci atunci, vor câştiga şi vor fi înălţate. Iar, la urmă, credincioasa noastră mărturie adevărată va fi răsplătită cu o veşnică dărnicie.  

Dar, vai, cât de puţini martori adevăraţi şi credincioşi mai mărturisesc astăzi împreună cu Hristos, Martorul Cel Credincios şi Adevărat, spre slava şi biruinţa Adevărului! (Ioan 8, 14; 1 Timotei 6, 13; Apocalipsa 3, 14). Şi cât de mulţi martori mincinoşi se ridică, se laudă şi se luptă împotriva mărturiei drepte şi adevărate a lui Hristos! (Apocalipsa 1, 9). Cât de mulţi martori mincinoşi se nasc din învăţăturile false şi rătăcite — şi cât de mulţi se fac prin necredinţă! Toţi aceştia sunt nişte activi martori împotriva Duhului lui Hristos sau împotriva Numelui Său. Unii se numesc ei înşişi «martori»… Dar toată mărturia lor este o lucrare plină de rătăcire şi de duh vrăjmaş împotriva Adevărului celui mai sfânt. Alţii se fac conştient nişte batjocoritori ai lui Dumnezeu, pentru plata şi onorurile lumii acesteia, în viaţa aceasta, fiindcă pe cealaltă viaţă ei o dispreţuiesc şi o tăgăduiesc. Dar aceştia — oricât de mulţi ar fi ei — nu sunt atât de păgubitori Adevărului pe cât sunt acei care, din mijlocul Bisericii, luptă contra ei, prin răspândirea învăţăturilor înşelătoare… În numele Credinţei, ei dezbină credinţa. În numele Adevărului, ei răstălmăcesc Adevărul. Şi, în numele Evangheliei, ei strică sfântul ei înţeles, falsificându-l. Prin umblarea vieţii lor, plină de trufie şi de neascultare, de rătăciri şi de răutăţi, aceştia sunt nişte martori mincinoşi, şi prin fapte şi prin învăţătură. Ei sunt vrăjmaşi şi păgubitori pentru Dumnezeu şi pentru Lucrarea Sa, chiar dacă se numesc cu trufie şi cu îndrăzneală «martori».

Dragă suflete, fii cu multă băgare de seamă asupra celor care vin să te sfătuiască şi să-ţi „mărturisească“!… Fereşte-te de cei care nu trăiesc deplin după pilda lui Hristos şi a înaintaşilor noştri sfinţi (Filipeni 3, 17; Evrei 13, 7). Tu ce fel de martor eşti şi ce fel de mărturie depui pentru Hristos? Nu răstălmăci şi nu tăgădui dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos şi nu strica învăţătura Lui! Ci dă-ţi toate silinţele să depui o mărturie vie şi luminoasă despre El în lumea prin care treci! Ca şi El să poată depune în faţa Tatălui o mărturie bună despre tine.

O, Doamne Iisuse, Adevărat și Credincios Martor Veșnic, Te rog să mă ierți și pe mine, cel nevrednic și slab, că mărturia cea pe care atâta vreme am adus-o a fost în chip prea puțin vrednică de Numele Tău și de numele meu. Te rog întărește de acum înainte în inima mea respectul și dragostea pe care trebuie să le am față de Adevărul Tău, pentru care în orice vreme și în orice loc să am îndrăzneala și puterea unei înalte și curajoase mărturisiri pentru Tine, în fața tuturora, prin cuvântul meu și prin trăirea mea. Și Te rog ridică în Biserica Ta și în lumea întreagă tot mai mulți și mai înflăcărați astfel de martori și mărturisitori vii și adevărați pentru Tine. Pentru ca lumea, ascultându-i și mai ales privindu-i, să se întoarcă la Tine, preamărind pe Tatăl nostru Carele este în ceruri. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 2