Nimeni nu pune – Ioan Marini

Nimeni nu pune petec nou la haină veche (Marcu 2, 21).

Mântuirea este viață nouă, haină nouă. Domnul Iisus a venit în lume nu să îmbunătățească pe om, ci să-i dea viață nouă. Firea omului a fost atât de stricată de păcate încât numai era bună de nimic. Păcatul a stricat, a distrus totul…

În noi nimic nu e bun, nimic nu e curat tot capul e stricat și toată inima suferă de moarte (Isaia 1, 5). Chiar și faptele noastre sunt o cârpă murdară (Isaia 64, 16).

A căuta să te mântuiești singur e aceeași încercare zadarnică a lui Adam de a se acoperi cu frunze de smochin (Facere 3, 7). Materialul acesta nu ține. E material rău stricat și nu ține. De aceea a spus Mântuitorul: Nimeni nu pune petec nou la haină veche – e un lucru zadarnic și păgubitor – se rupe haina și spărtura se face mai rea decât înainte. (Marcu 2, 21)

O haină veche, slabă și putredă nu se poate repara. Petecul nu e de niciun folos. Or, firea noastră, e tocmai această haină veche, putredă și stricată… Nimic sănătos nu este în mine, în carnea mea. (Romani 7, 18). Dar Domnul Iisus a venit în lume să ne tămăduiască boala păcatului, să ne dea o viață nouă, o haină nouă.

Numai sângele Lui curăță de orice păcat (I Ioan 1, 7). Petecul ține numai o vreme. Haina nouă totdeauna și numai cu această haină, numai trăind și având o viață nouă poți intra la cină în Împărăția lui Dumnezeu, unde nimic spurcat sau întinat nu poate intra.

A te mulțumi cu o viață de suprafață, cu o haină peticită, cu unele petece de fapte bune și obiceiuri creștinești, nu vei avea decât pierdere. Căci într-o bună zi, petecele se vor rupe și vei rămâne și fără haină și gol. Păcatul va pătrunde prin spărtura făcută a petecului și-ți va pustii cu totul încăperea sufletului. Dintr-un lucru rău va face altul și mai rău; dintr-o viață rea, vei cădea într-alta și mai rea. Deci nu petecire, ci înoire. Nu petec, ci haină nouă. Îmbrăcați-vă în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. (Efeseni 4, 24)

A te întoarce la Dumnezeu, însemnează tocmai a-ți da seama că ești sărac și gol (Apocalipsa 3, 17) că ești un fiu pierdut, cu haina zdrențuită de păcat… care vine, prin căință adâncă, să primească din mâna Tatălui, haina vieții nouă, pregătită prin Jertfa Fiului Său pe Golgota.

Mântuirea e haină nouă, viață nouă. Numai cu această haină nouă făcută de Dumnezeu te poți prezenta înainte Lui. În astfel de haine sunt îmbrăcați credincioșii din ceata cea mare a celor răscumpărați care cântă înaintea Tronului (Apocalipsa 7, 9, 14).

Vrei și tu scumpe frate tânăr să primești o haină nouă?… Vino la Domnul, întoarce-te la Tatăl și vei primi din mâna Lui o haină nouă, albă, sfințită și curată. Cumpără prin pocăință o haină albă să te îmbraci. (Apocalipsa 3, 18)

Ioan Marini, Revista “Isus Biruitorul”, anul 1937, nr. 12, pg. 5