Nelegiuirea celui rău grăiește… – Traian Dorz

Psalmul 36, versetul 1

Orice păcat este grăitor şi strigător. Grăitor printre oameni şi strigător către cer. Vorbeşte şi împotriva lui Dumnezeu şi împotriva oamenilor, căci orice păcat este o atingere şi o vătămare nu numai a voii lui Dumnezeu, ci şi a dreptului cuiva dintre cei apropiaţi, dintre semenii noştri.   O înjurătură nu este numai o murdărie aruncată spre Faţa lui Dumnezeu sau spre a fiinţelor şi lucrurilor Sfinţeniei Lui, ci este şi o insultă vătămătoare pentru o mamă, pentru un nume, pentru o ureche şi pentru o iubire sfântă — sau pentru mai multe.

O minciună este nu numai o lovitură dată Adevărului, ci este şi o păgubire sau insultă adusă vreunui om în vreun fel. O lăcomie, tot aşa. O desfrânare, tot aşa. O tâlhărie, o violenţă, o înşelăciune, tot aşa. Cu cât se înmulţesc aceste păcate cu atâta strigătele lor la cer şi ţipătul lor pe pământ răsună mai strident, mai urât, mai vinovat…   Sângele nevinovat strigă (Facere 4, 10). Libertatea sugrumată de silnicie strigă (Facere 6, 11). Cinstea întinată de desfrânare şi destrăbălare strigă (Facere 18, 20). Dreptatea sugrumată de lăcomie strigă (Iacov 5, 4). Sufletele celor prigoniţi din pricina credinţei şi a mărturisirii lui Hristos strigă (Apocalipsa 6, 10). Toate aceste păcate şi celelalte asemenea acestora strigă neîncetat către Dumnezeu, cerând intervenţia puterii Sale împotriva celor ce le făptuiesc… Şi strigă şi prin protestul celorlalţi oameni care văd şi condamnă aceste abuzuri şi urâciuni. Ce grozav este strigătul nevinovăţiei sugrumate, al Libertăţii sugrumate, al Dreptăţii, al Cinstei, al Credinţei, al Adevărului — sugrumate de nelegiuirea oamenilor! Strigătul acestora răzbate din morminte, din ziduri, din pustiuri, din orice loc unde este sugrumat un nevinovat şi ajunge până la Dumnezeu. Nu există ceva care să-l poată face să tacă. Nici ceva să-l poată acoperi sau să-l salveze pe acela împotriva căruia strigă acestea.  

Dragul meu, să nu-ţi acoperi niciodată nici urechile, nici ochii tăi, ca să nu vezi ce strigător la cer şi ce ţipător la oameni este păcatul pe care îl faci şi îl acoperi tu! Din cel mai ascuns întuneric, de sub cele mai bine aranjate hârtii, peste cele mai bine puse la punct măsuri de prevedere pe care le-ai luat, nelegiuirea ta strigă, iar Dumnezeu o aude. Şi va interveni mai curând sau mai târziu, dar sigur, cu pedeapsa ei. Nu uita acest lucru pe care foarte mulţi îl uită sau îl neglijează până în clipa osândei. Îngrozeşte-te de urmările fiecărui păcat — şi nu-l face! Cu toate păcatele tale din trecut vino la Iisus. Mărturiseşte-le şi părăseşte-le sub Crucea Domnului. Ca Sângele Său să ţi le spele şi să le facă să tacă pe totdeauna. Căci numai acoperite cu Sângele lui Iisus Hristos pot tăcea păcatele fiecăruia dintre noi. Altfel nu! Iar de păcatele viitoare fereşte-te cu groază, ca de ţipătul cel mai fioros şi acuzator! Fugi de orice formă a păcatului şi îngrozeşte-te de el, ca de gândul că vei fi alungat de pretutindeni cu huiduielile şi strigătele cele mai urâte! În văzul şi auzul tuturor. Teama aceasta să te ducă la mântuirea ta.

O, Mare și Bun Dumnezeul nostru, Te rugăm ai milă de noi toți! Și ai milă de întreg pământul acesta de pe care se ridică spre Tine strigătul atâtor nelegiuiri și păcate. Nu lăsa, Doamne, să vină încă peste noi focul Sodomei sau apele potopului, deși se ridică spre cer astăzi și mai multe strigăte ale unor păcate asemănătoare cu ale acelora. Nu îngădui încă, Doamne, să vină nici pedepsele Sfârșitului peste lumea aceasta, chiar dacă pe o mare parte a ei sângele și lacrimile credincioșilor Tăi se varsă sub apăsarea prigonitorilor lor și strigă către Tine după răzbunare, fiindcă atât de mulți din cei care sunt departe acum mai trebuie să vină la Tine. Și atât de mulți din cei care sunt neghină acum se vor face grâu, prin harul și puterea Sângelui Tău cel Sfânt. Ci mai trimite încă o vreme de mare har în lumea aceasta , pentru ca toți să vină mai curând la mântuirea Ta! Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 2