Munca și lenea (III) – Traian Dorz

Venirea Domnului nostru Iisus Hristos, şi Învierea Morţilor, şi Judecata Veşnică a tuturor oamenilor, acestea sunt cele trei mari evenimente cu care se va deschide şi va începe strălucita Împărăţie a lui Dumnezeu, – care nu va mai avea apoi sfârşit niciodată.

În această Împărăţie Fericită, o nouă ordine va domni şi o altă natură şi înfăţişare vor avea toate lucrurile. Acolo răul nu va mai fi – şi nici nu se va mai putea veşnic naşte el.

Nu va mai fi minciună, durere şi păcat – sub nicio formă; şi nimic din ceea ce întunecă acum bucuria pe pământ sau în cer acolo nu va mai fi, pentru că nu va fi satana, izvorul tuturor acestora. Hristos, Împăratul Veşnic, nimicind orice vrăjmaş (I Corinteni 15, 24) şi unindu-Şi în Sine totul iarăşi, – după cum era în Sine totul înainte de Creaţiune – Se va Reintegra Desăvârşit apoi în Tatăl; aceasta, în chip cu totul strălucit şi tainic, în aşa fel că Dumnezeu va deveni Totul în toţi, pe totdeauna.

Atunci cerul cel reînnoit şi pământul cel reînnoit vor fi iarăşi atât de apropiate, încât nu va fi nicio distanţă şi nicio deosebire între ele, confundându-se unul cu altul, ca înainte de păcat. Iar locuitorii lor, trecând unii la alţii cu aceeaşi plăcere şi uşurinţă cu care trec fraţii unul în grădina celuilalt, vor fi nemaidespărţiţi. Nici cei din cer (Matei 5, 3), nici cei de pe pământ (Matei 5, 5), niciodată!

A te bucura în Domnul înseamnă a te bucura de Adevăr (I Corinteni 13, 6). A te bucura de Pace. A te bucura de Dreptate. A te bucura de orice lucru şi cuvânt bun (II Ioan 4).

A te bucura în Domnul înseamnă a fi fericit numai când triumfă Adevărul asupra minciunii, când biruie binele împotriva răului, când izbândeşte dreptatea asupra nedreptăţii şi când se înalţă lumina deasupra întunericului.

A te bucura în Domnul înseamnă a veghea neîncetat, spre a nu te întina nicio ispită, ca să nu te robească niciun păcat, ca să nu te rupă din dulcea părtăşie cu Hristos şi cu fraţii nimic, nici din cele trupeşti şi nici din cele sufleteşti.

A te bucura în Domnul înseamnă a duce neîncetat o viaţă de ascultare atentă şi iubitoare de voia Lui cea sfântă şi de tot Cuvântul Lui. Înseamnă a duce o viaţă de rugăciune, o viaţă de muncă harnică şi cinstită, o viaţă de luptă biruitoare împotriva păcatului din tine şi din alţii.

A te bucura în Domnul înseamnă o alergare voioasă spre Ţinta Cerească, şi o curajoasă luptă, până la izbândă, pentru cauza lui Hristos în lume, şi o viaţă de rod îmbelşugat prin harul şi prin puterea Duhului Sfânt. A te bucura în Domnul înseamnă a fi statornic în credinţă şi hotărât în fapte. Înseamnă a fi ascultător de Biserică (Matei 18, 17). A fi supus fraţilor (Evrei 13, 17).

A avea o inimă, o simţire şi un gând cu toţi ceilalţi credincioşi, fraţii tăi (Filipeni 2, 2). A lua parte cu fapta la ajutorarea Lucrării Domnului, la jugul şi la sarcina lui Hristos (Matei 11, 29; Filipeni 4, 10). Asta înseamnă a te bucura în Domnul. Doamne Iisuse, dă-ne bucuriile acestea în Tine tuturor şi totdeauna! Amin.

Traian Dorz, Cununile slăvite