La Domnul găsesc scăpare – Traian Dorz

Psalmul 11, versetul 1

Credinciosule prigonit şi urmărit pe nedrept de vrăjmaşii lui Hristos, Domnul tău, pentru dragostea şi ascultarea de El, fii totdeauna liniştit şi sigur că la Domnul vei găsi în orice vreme scăparea şi adăpostul tău. Căci adevărate sunt cuvintele Lui: «Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi!».

Suflet nevinovat, care eşti păgubit şi nedreptăţit de oameni, căruia ţi se nesocoteşte dreptatea, ţi se răpeşte avutul cinstit, ţi se batjocoreşte numele şi ţi se fură plata, ţi se tăgăduieşte adevărul şi ţi se înjoseşte meritul, ţi se falsifică gândurile şi ţi se denaturează faptele, nu-ţi pierde speranţa! Aleargă la Hristos cu încredere şi răbdare. Şi vei vedea cum El va interveni pentru tine, până la urmă, făcându-ţi dreptate. Suflete flămând şi singur, nu-ţi căuta nici pâine, nici soţ fără Dumnezeu şi departe de El! Vino la Mântuitorul tău Hristos şi caută cu El ceea ce îţi lipseşte. Vei vedea că El îţi va afla şi-ţi va pregăti totul în chip minunat. Suflete urmărit şi primejduit din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi a mărturiei lui Iisus Hristos (Apoc. 1, 9), — nu alerga la oameni să-ţi cauţi adăpost de vânturile aspre şi valurile răsculate împotriva ta. Ci caută adăpostul Domnului şi găseşte-ţi refugiu la limanul răbdării, rugăciunii şi nădejdii în apărarea Lui. Crede şi te încrede puternic în făgăduinţele ocrotirii Lui şi nu-ţi pierde firea nici în mijlocul celor mai crâncene rafale ale crivăţului vrăjmaş care te-ar izbi din toate părţile. Nevăzute, dar paşnice şi dulci, aripile Domnului te vor învălui cald şi ocrotitor. Până la izbăvirea deplină. Căci scut şi pavăză puternică este ocrotirea Domnului (Ps. 91). Suflete credincios, oricare ar fi trebuinţa ta şi primejdia vieţii tale, vino cu încredere numai la Hristos şi aleargă la adăpostul Lui… Oricât de gol ai fi, El te va umplea cu bunătatea Sa. Oricât de păgubit ai fi, El te va sătura şi te va despăgubi; de la El te vei întoarce bogat şi mulţumit. Oricât de tulburat şi îngrozit ai fi, la El vei afla liniştire şi îndrăzneală. Oricât de împovărat şi ostenit ai fi, la El vei afla odihnă (Mat. 11, 29). Numai vino cu credinţă şi cu curăţie de inimă, cere-I totul cu smerenie şi cu încredere şi aşteaptă cu nădejde şi răbdare. Iar după aceea răsplăteşte-I totul cu recunoştinţă şi ascultare. Căci în felul acesta vei fi încununat cu fericire deplină şi statornică.

O, Doamne Iisuse, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Te rog din toată inima să mă ierți și pe mine, robul Tău, că, de multe ori, îngrozit de răutatea și de puterea vrăjmașilor Tăi, am fost ispitit să caut adăpostul și mângâierea mea acolo unde nu se puteau găsi și nu le-am căutat la Tine, Stânca mea.

O, Doamne Iisuse, de câte ori m-am dus cu mari nădejdi la alții, dar m-am întors cu și mai mari întristări și dureri! Nicăieri în afară de Tine n-am putut afla eu nici dreptate pricinii mele, nici ușurare chinului meu, nici potolire foamei mele, nici liniștire duhului meu. Dar când am venit la Tine, Doamne Iisuse, câtă odihnire dulce și ușurare fericită am aflat pentru toată ființa mea! Îți mulțumesc, Preadulcele meu Mântuitor, Iisuse Doamne, pentru tot ce am aflat la Tine și lângă Tine. Și te rog să mă ții necontenit până la sfârșitul călătoriei mele primejdioase de pe pământul acesta mereu adăpostit la Sânul Tău cel iubitor. Să-ți pot arăta neîncetat adânca mea recunoștință și mulțumire pentru toată această binecuvântată stare, slujindu-Ți Ție. Cu ascultare fericită, în toate zilele, până la moartea și învierea mea. Amin.

Traian Dorz, Hristos - Comoara Psalmilor, vol. 1