Iubirea, aurul ceresc (I) – Traian Dorz

Iubirea este singurul lucru cu care putem cumpăra darurile şi binecuvântările cereşti şi cu care putem plăti marea noastră datorie faţă de Dumnezeu. Nici o altă monedă nu are un preţ mai mare înaintea lui Dumnezeu ca aurul ceresc al iubirii. Suflete al meu, iubeşte-L pe Dumnezeu, Făcătorul tău şi Părintele tău, Care te-a zămislit din iubire, şi te-a încălzit cu iubire, şi te-a întrupat din iubire. El te-a luminat şi te-a răscumpărat cu aurul cel ceresc şi veşnic al iubirii. El te-a dăruit, te-a înconjurat şi te-a fericit numai prin iubire…

Dumnezeu ne-a făcut tot binele numai prin iubire. Prin iubirea Lui, prin iubirea pământească, prin iubirea de soţ, şi de copii, şi de fraţi, şi de prieteni şi de binefăcători. Dumnezeul Iubirii ne face nouă tot binele prin iubirea soarelui, a naturii şi a semenilor…. Prin iubirea luminii şi a adevărului, a bucuriei şi a tinereţii, a înţelepciunii şi a cântării… şi cine ar putea spune îndeajuns ce minunate sunt acestea! Prin iubirea tuturor acestora te-a încălzit şi te-a hrănit Dumnezeul şi Părintele tău. Prin ele te-a îmbrăcat şi păzit El, îngrijind mereu , prin toate, ca tu să poţi fi fericit, privind în Sus, şi în jos, în jurul tău şi în lăuntrul tău.

Sufletul meu şi fiul meu, iubeşte-L pe Domnul şi Mântuitorul tău preaiubit, Iisus Hristos, cu toată căldura şi cu toată recunoştinţa ta şi cu toată îndrăzneala ta, şi cu toată curăţia ta; iubeşte-L până la sânge, până la cruce, până la moarte; iubeşte-L până la cer şi până la El, – căci El te-a iubit pe tine şi mai mult. Sufletul meu şi fiul meu, iubeşte-L pe Domnul nu numai cu glasul tău şi cu scrisul tău, sau cu cântările tale şi cu rugăciunile tale, – ci cu toată căldura faptelor tale, cu toată puterea simţurilor tale şi cu toată ascultarea paşilor tăi.

Iubeşte-L pe Domnul, sufletul meu şi fiul meu, prin împlinirea voii Lui şi prin căutarea săracilor Lui, iubeşte-L prin ajutorarea Lucrării Lui şi prin cercetarea Bisericii Lui, iubeşte-L prin slujirea cauzei Lui şi prin unirea credincioşilor Lui, iubeşte-L prin tot ce este spre slava şi bucuria Lui.

Iubeşte-L pe Domnul, fiul meu, în singurătatea ta şi în tinereţea ta, iubeşte-L în  sănătatea şi în boala ta, iubeşte-L în suferinţa ta, în încercările şi strâmtorările tale, iubeşte-L în înălţarea ta şi în căderea ta, iubeşte-L în bătrâneţea ta şi în sfârşitul tău.

Iubeşte-L pe Domnul, fiul meu, în părinţii tăi şi în soţul tău, iubeşte-L în copii tăi şi în fraţii tăi, iubeşte-L în prietenii, în vecinii şi în apropiaţii tăi, iubeşte-L pe Domnul în străinii tăi, în vrăjmașii tăi şi în prigonitorii tăi…

Iubeşte-L pe Domnul, fiul meu iubit, în orice vreme, în orice loc şi în orice stare.

Căci cu cât Îl vei iubi tu mai larg şi mai înalt, cu atâta revărsările fericite ale iubirii tale se vor întoarce de la El mai îmbelşugate asupra ta, şi în viaţa aceasta, şi în vecii vecilor.

Traian Dorz, Poruncile iubirii