Învierea şi tineretul – Ioan Marini

Despre trei morți spune Evanghelia că a înviat Mântuitorul: fiica lui Iair (Luca 8, 40-42; 49-56), fiul văduvei din Nain (Luca 7, 11-17) și pe Lazăr din Betania (Ioan 11). E izbitor, că toți acești morți pe care Domnul i-a înviat, sunt tineri. Este un adânc înțeles în aceste învieri.

Mai întâi, ele ne spun de ușurința cu care moare un tânăr. O boală scurtă a vestejit repede tinerețea fiicei lui Iair.

Dar Lazăr?… Cât de năpraznic i-a secerat moartea tinerețea și viața…

Ca o floare fragedă e tinerețea. Un vântișor dacă trece peste ea și îndată o vestejește.

Dar aceasta e moartea care odată, mai curând sau mai târziu, tot vine.

Dar moartea cea adevărată nu este aceasta. Căci moartea vine să ne treacă la altă viață.

Este însă o altă moarte care poate veni înaintea morții trupului și care e mult mai grozavă: moartea sufletului. Aceasta e moartea cea adevărată. Și vai, mulți oameni mai „trăiesc” în această moarte!… E plină lumea de „morți care trăiesc”. E plină lumea și de tineri ce s-ar părea că sunt vii și plini de viață, dar ei, totuși, sunt morți, fiindcă n-au viață sufletească. Îi vezi cum saltă, petrec, joacă, aleargă și totuși ei nu sunt plini de viață precum se arată, ei sunt morți, sărmanii. Față de Domnul și față de mântuire ei sunt morți.

Dragi frățiori și surioare! Trei ani cât a stat pe pământ Domnul a înviat trei tineri, care muriseră. E și acesta un semn că boala și moartea ne pândește mai ales pe noi tinerii. Tinerii se îmbolnăvesc și mor mai curând. Mergeți pe la spitale și sanatorii și veți afla acolo mai mulți tineri decât bătrâni. Și mergeți pe la cimitire și veți vedea mai multe cruci și morminte de tineri decât de bătrâni.

Și tot așa e și cu boala și moartea sufletească. Boala și moartea păcatului ne pândește mai mult pe noi decât pe alții.

O, e dureros să auzi cât de repede se îmbolnăvesc și mor tinerii, cu sufletul. De aceea să priveghem neîncetat. Și de cumva „boala” s-a furișat în suflet, să alergăm la Doctorul cel mare. Și de cumva am căzut în o boală de „moarte” să ne gândim la cei trei tineri, pe care dragostea Domnului Iisus i-a înviat când ei erau morți și pierduți.

Oricât de căzut ai fi tu, dragă frățioare, află, că Domnul te iubește și vrea scăparea ta și învierea ta la o viață nouă.

Domnul Isus a înviat trei tineri, în semnul că El ne iubește atât de mult pe noi tinerii. La o dragoste atât de mare să răspundem punându-ne viața în slujba Lui.

 

 

 

 

Ioan Marini, „Isus Biruitorul” nr. 16/1936, pag. 5 (suplimentul ”Tineretul Oastei” prima pagină)