Încrederea și siguranța (I) – Traian Dorz

Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a înălțat la ceruri și șade de-a Dreapta Măririi, în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor (Evrei 1, 3-4) și S-a făcut, pentru toți cei ce-L ascultă, Urzitorul unei mântuiri veșnice (Evrei 5, 9). Acolo a pregătit El un loc pentru cei ce-L iubesc și Îl urmează (Ioan 14, 2). O, minunat Mântuitor, ce fericiți vor fi cei ce vor avea parte de acestea!

Hristos îi mântuiește în chip desăvârșit pe toți cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei (Evrei 7, 25). Și iarăși va veni, cu mărire, să judece viii și morții și să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă (Ioan 14, 3; Fapte 1, 11; I Tesaloniceni 1, 10; II Tesaloniceni 1, 10; Apocalipsa 1, 7).

Căci El este Biruitorul nemaibiruit niciodată.

Voi, copii ai lui Hristos, credincioși ai lui Hristos, vestitori ai lui Hristos, slujitori binecuvântați ai lui Hristos, fiți fericiți și fiți siguri că în curând și voi veți scăpa din mâinile oamenilor. După ce veți mai suferi cât mai este rânduit să suferiți spre deplina voastră curățire, în curând voi vă veți înălța Acolo unde nu mai este suferință, pentru că împărățește pe veci numai bucuria.

După ce și vouă vă vor mai face oamenii ceea ce încă le este îngăduit lor de Dumnezeul vostru ca să vă facă, spre binele vostru și spre slava Lui, veți scăpa și voi din mâinile tuturor. O, ce eliberare strălucită va fi asta!

Să fim siguri că vom scăpa și noi, fiindcă Cel Atotputernic este Mântuitorul nostru și Cuvântul Său este făgăduința noastră, iar Numele Său este temelia pe care ne-am zidit încrederea și siguranța noastră neclintită. Deci să nu ne temem niciodată și de nimeni, în afară de Dumnezeu! Să privim doar la slava de care vor fi urmate suferințele noastre de acum. Și la nimic altceva. Nimic nu-i mai sigur ca asta.

Puneți-vă toată nădejdea în harul pe care vi-l va aduce Hristos la Venirea Lui. Și în nimeni altcineva. Oricât ar fi de puternici oamenii – și oricât ar fi de înverșunați unii dintre ei împotriva voastră – voi să nu vă clătinați nicicând. Victoria finală va fi a lui Hristos. Și va fi a voastră (I Corinteni 15, 22-28).

O, voi, toți prizonierii, chinuiții, prigoniții și amenințații, în curând veți scăpa cu toții din mâinile oamenilor care vă nedreptățesc; și nu moartea vă va scăpa din mâinile lor, ci Hristos Însuși, după cum a promis.

Mărețule Eliberator – slavă veșnică Ție! Vino pentru cei ce Te așteaptă!

Gândiți-vă, frații mei, ce fericit va fi în curând cântecul nostru de biruință în cinstea lui Iisus Biruitorul, când după ce El Își va fi supus pe orice vrăjmași ai Săi, va zdrobi pe însuși satana chiar sub picioarele noastre (Romani 16, 20).

Noi, fiind scăpați pe totdeauna din puterea și mâinile tuturor oamenilor, vom intra cu toată fața scăldată de lumină în Ierusalimul Ceresc ca niște biruitori, în bucuria Tatălui Ceresc și în cântările îngerilor Lui nenumărați. Cine își poate măcar închipui acum sărbătoarea aceasta spre care mergem noi (Evrei 12, 22)?

 

Traian Dorz, Avuția sfântului moștenitor