În orice vreme – Traian Dorz

Psalmul 34, versetul 11

A putea să binecuvintezi pe Dumnezeu în orice vreme şi a-L putea lăuda în orice loc şi în orice stare este dovada unei mari şi adevărate vieţi de credinţă. Dovada unei adânci şi sănătoase cunoaşteri a Lui… Căci în mod obişnuit oamenii numai în vremi liniştite, îmbelşugate şi plăcute îşi îndreaptă — şi numai uneori — gândul cu binecuvântare şi mulţumire spre Dumnezeu… Cuvântează-bine despre El numai când El le dă. Când îi ajută. Când îi izbăveşte.

Abia atunci îşi mai aduc oamenii, câteodată şi grăbit, aminte ca buzele lor să binecuvinteze pe Domnul. De aceea a binecuvânta pe Domnul în orice vreme, fie vremea de necaz sau de bucurie, fie de grea încercare sau de mare fericire, fie de strâmtorare şi singurătate, fie de libertate şi comuniune — nu este un lucru uşor şi nu des se poate întâlni aceasta printre oameni.

În vremea de rugăciune şi de sărbătoare, de biserică şi de meditaţie, poate mai binecuvântăm unii pe Domnul şi mai lăudăm câteodată Numele Lui… Dar în vremea muncii, în vremea ocupaţiilor, în «cealaltă vreme a vieţii noastre», de peste zi şi de peste noapte, oare de câte ori gândul nostru şi faţa noastră se înalţă binecuvântat şi binecuvântător spre Dumnezeu pentru câte binefaceri primim de la El?

Orice vreme în care binecuvântăm Numele Domnului este o vreme câştigată fericit pentru noi. Cu cât sunt mai dese aceste izbucniri de mulţumire şi de laudă ale inimii noastre pentru Numele Lui, cu atât mai multă lumină se va revărsa peste viaţa noastră în orice loc şi peste cealaltă vreme a noastră şi peste celelalte ocupaţii ale noastre. Şi cu atât mai mult vom lumina şi noi în jurul nostru. Fiindcă ori de câte ori noi binecuvântăm pe Dumnezeu, binecuvântarea aceasta se reîntoarce, trimisă de la El, mai grabnică şi mai mare, asupra noastră.

Ori de câte ori gura noastră este ocupată cu laudele lui Dumnezeu este ferită de ispita de a se lăuda pe sine sau de a lăuda pe oameni sau de a lăuda păcatul sau de a se lăuda cu ceea ce este chiar de ruşine sau de pagubă.

Suflet preaiubit, oricât de ocupat ai fi tu cu treburile tale sau cu necazurile tale sau cu plăcerile tale, nu-ţi ocupa vremea şi gura lăudând altceva! Ci, trezindu-ţi mintea, laudă pe Domnul şi binecuvintează Numele Lui! O, de câte ori auzim cu tristeţe, chiar pe unii mai credincioşi, vorbind atâta vreme despre orice şi având gura plină de laude pentru toate ale lor, pentru copiii lor, pentru avutul lor, pentru toate — dar aşa de rar se aud din gura lor laude şi binecuvântări pentru Dumnezeu!

Noi, fraţilor, să nu fim de jos şi pe jos, ci de Sus şi pe Sus! Mai mult decât să ne lăudăm cu copiii noştri sau cu casele noastre sau cu hainele sau cu izbânzile noastre, să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru şi să-L binecuvântăm pe El pentru toate acestea. Căci, dacă nu ni le-ar da El — şi nu ni le-ar păstra El — noi n-am avea nimic din toate acestea!

Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru Preaiubit și Dragul nostru Învățător, Te rugăm pune în inima noastră și pe buzele noastre numai cuvintele și simțămintele de laudă și de binecuvântare pentru Numele Tău, în orice vreme! Fă-ne să veghem cu grijă asupra fiecărui gând și cuvânt care ocupă timpul și ființa noastră, ca să nu ne pierdem vremea cea scumpă cu gânduri de nimic, cu vorbe de nimic! Nu ne lăsa să cheltuim nimic nici din avutul nostru, nici din vremea noastră pentru ceva care nu satura duhul și nu folosește sufletului. Ci tot timpul nostru atât de scurt și de scump în viața aceasta să veghem asupra noastră și asupra celor care ne sunt dați pentru o vreme în grija noastră, pentru ca nimic să nu se piardă! Ci totul să fie câștigat spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Traian Dorz, Hristos – Comoara psalmilor, vol. 2