Iată, Ochiul Domnului privește – Traian Dorz

Psalmul 33, versetul 18

Priveşte pretutindeni. Permanent. Şi pe fiecare. În acelaşi timp. Priveşte intenţiile, faptele şi căile fiecărui om. Priveşte drept, atent şi autoritar. Priveşte prin întuneric, prin ziduri, prin paravane, prin neprevăzut… Priveşte apărător, ameninţător, mânios, răsplătitor. O, da, Ochiul Domnului priveşte totul! Teme-te, tâlharule, care pândeşti viaţa sau casa sau numele sau libertatea sau dreptul de orice fel al deaproapelui tău!

Teme-te, desfrânatule, care cauţi ascunzişuri şi mijloace, întuneric şi minciuni spre atingerea scopurilor tale ruşinoase! Teme-te, hoţule, care cauţi să te strecori printre ascunzători de legi sau de fără-de-legi, printre forme de lucruri sau formalităţi de hârtii, ca să nu fii prins făcând nelegiuirea!… Teme-te, făţarnicule, care te împodobeşti cu măşti evlavioase ca să-ţi ascunzi trufia şi ambiţia, şi lăcomia şi neascultarea ta! În ochii oamenilor poate ai reuşit un timp să faci aceasta. Dar de Ochiul lui Dumnezeu nu-ţi vei mai ascunde mult adevărata şi urâta ta înfăţişare. Teme-te, tu, stricător cu intenţie al Cuvântului Sfânt! În ochii oamenilor, tâlharule, nedreptule, prigonitorule şi ucigaşule, tu poţi să pari împărat sau legiuitor, dar Ochiul Domnului te vede aşa cum eşti: tiran şi asupritor. Şi te va judeca odată mânios, dar drept. Aşa cum meriţi, pentru tot ce ai făcut şi ai silit pe alţii să facă. De ochii oamenilor te-ai ferit, poate, şi tu, desfrânatule al trupurilor sau al duhului, al cărnii sau al scrisului, al cuvântului sau al faptei, al celor ruşinoase sau al celor sfinte — dar de Ochiul Domnului, nici întunericul, nici stilul, nici metoda, nici zidurile nu te pot ascunde. El te priveşte până în mocirla intenţiilor tale şi aşa te va judeca, aşa cum şi meriţi: necruţător şi drept. În faţa oamenilor, făţarnicule, poţi părea evlavios, credincios şi drept, fiindcă satan ţi-a pus la îndemână o mulţime de măşti cu care ştii bine cum să te acoperi în orice împrejurare, spre a înşela buna-credinţă a celor care nu te cunosc încă… Dar de Ochiul cel arzător al lui Dumnezeu nu te vei putea ascunde. Mâna Lui cea puternică şi curată va rupe masca ta în curând şi tu vei fi văzut gol şi vei fi urât de toţi iubiţii tăi. Temeţi-vă toţi cei care faceţi răul, căci în ziua mâniei Lui nu va mai fi cine să vă scape!… Dar nici voi, credincioşii Domnului, să nu uitaţi niciodată că Ochiul Domnului priveşte!… Priveşte şi vede toate primejdiile întâmpinate de voi spre a-L urma şi sluji. Priveşte la fiarele care vă pândesc… Priveşte la focul în care trebuie să vă curăţiţi. Priveşte la munca şi la lupta voastră frumoasă şi grea. La rugăciunile şi ostenelile voastre, cum le faceţi — şi cât le-aţi putea face… La punga voastră, cum daţi şi cât aţi putea da… La gândurile şi faptele voastre, când sau cât sunt făcute în lumină… Priveşte la fiecare. Fiecând. Şi fieunde. Temeţi-vă mereu numai de Acest Ochi Veşnic! Şi apoi puteţi să nu vă mai temeţi niciodată de nici un ochi. Nici de al Şarpelui. Nici de al Morţii. Nici de al Judecăţii.

Traian Dorz, Hristos – Comoara Psalmilor, vol. 2